Sitemize Hoşgeldiniz Sitemiz Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kurulmuştur..!
   
     
      
 Yazım İmla Klavuzu

İMLA KLAVUZU

A

B

C-Ç

D

E-F

G

H

I-İ

K

L-M-N

O-Ö

P-R

S-Ş

T-U

V-Y-Z

 A

abacı
abacılık,- ğı
abadî
aba güreşi
abajur
abajurcu
abaküs
abalı
Abana (ilçe)
abandone
abanî
abanma
abanmak
abanoz
abanozgiller
abartı
abartıcı
abartıcılık,-ğı
abartılı
abartılma
abartılmak
abartma
abartmacı
abartmacılık,-ğı
abartmak
abartmalı
abartmasız
abaşo
abat,-dı
abat etmek
abat eylemek
abat olmak
Abaza
Abazaca
abazan
abazanlık,-ğı
Abbasî
abdal
Abdal
abdest 
abdest almak
abdestbozan
abdestbozan otu
abdest bozmak
abdesthane
abdestli
abdestlik,-ği
abdestsiz
abdiâciz
abdülleziz
abece
abecesel
aberasyon
abes
abıhayat
abıru
abide
abideleşme
abideleşmek
abideleştirme
abideleştirmek
abidemsi
abidevî
abis
abla
ablak,-ğı
ablalık,-ğı
ablalık etmek
ablâtif
ablatya
abli
abluka
abluka etmek
abone
abone etmek
abonelik,-ği
abone olmak
abone yapmak
abonman
aborda
aborda etmek
abra
abrama
abramak
abraş
abril
abstre
abstre sayı
abu
abuhava
abuk sabuk
abuli
abullabut
abur cubur
abus
acaba
acar
Acar 
acarlaşma
acarlaşmak
acarlık,-ğı
acayip,-bi
acayipleşme
acayipleşmek
acayipleştirme
acayipleştirmek
acayiplik,-ği
acayip olmak
accelerando
acele
aceleci
acelecilik,-ği
acele etmek
aceleleştirme
aceleleştirmek
Acem
acemaşiran
acemborusu (bitki)
acembuselik,-ği
Acemce
acemi
acemi ağası
acemice
acemi çaylak,-ğı
acemi er
acemileşme
acemileşmek
acemilik,-ği
acemilik etmek
acemi ocağı
acemi oğlanı
acemkürdî
Acem lâlesi
Acem pilâvı
acente
acentelik,-ği
acep
aceze
acı
acı ağaç,-cı
acı badem
acı badem kurabiyesi
acı bakla
acı bal
acı balık,-ğı
acı çiğdem
acı elma
Acıgöl (ilçe)
acı hıyar
acı kavun
acıkılma
acıkılmak
acıklı
acıkma
acıkmak
acıktırma
acıktırmak
acı kuvvet
acılanma
acılanmak
acılaşma
acılaşmak
acılaştırma
acılaştırmak
acılı
acılık,-ğı
acıma
acımak
acı marul
acımasız
acımasızca
acımasızlık,-ğı
acı meyan
acımık,-ğı
acımsı
acımtırak,-ğı
acınacak,-ğı
acındırma
acındırmak
acınılma
acınılmak
acınma
acınmak
acı ot
Acıpayam (ilçe)
acırak,-ğı
acırga
acısız
acı söz
acı su (maden suyu)
acı tatlı
acıtma
acıtmak
acı yavşan
acıyıcı
acı yitimi
acı yonca
acibe
acil
acilen
acil servis
aciz,-czi (güçsüzlük)
âciz (güçsüz)
âcizane
acul,-lü
acun
acur
acuze
acyo
acyocu

açacak,-ğı
açalya
açan
açar
aç bîilâç,-cı
aç göz
aç gözlü
aç gözlülük,-ğü
açı
açıcı
açık,-ğı
açıkağız (bitki)
açık ağızlı
açık artırma 
açık bono
açık bölge
açık celse
açık ciro
açıkça
açık çek
açıkçı
açık deniz
açık devre
açık dolaşım sistemi
açık duruşma
açık düşme
açık eksiltme
açık elli
açık ellilik,-ği
açık fikirli
açık fikirlilik,-ği
açıkgöz
açıkgözlük,-ğü
açık hava
açık hava sineması
açık hava tiyatrosu
açık hece
açık imza
açık kalp ameliyatı
açık kalpli
açık kalplilik,-ği
açık kapı politikası
açık kapı siyaseti
açık kredi
açıklama
açıklama cümlesi
açıklamak
açıklamalı
açıklama yapmak
açıklanma
açıklanmak
açıklatma
açıklatmak
açıklayıcı
açıklayış
açıklık,-ğı
açık liman
açık maaşı
açık mavi
açık mektup,-bu
açık ordugâh
açık oturum
açık oy
açık öğretim
açık önerme
açık pazar
açık poliçe
açık rejim
açık saçık,-ğı
açık sarı
açık sayım
açık seçik,-ği
açık senet
açık sözlü
açık sözlülük,-ğü
açık şehir,-hri
açıktan
açıktan açığa
açık taşıt
açık teşekkür
açık tohumlular
açık tribün
açık yeşil
açık yürekli
açık yüreklilik,-ği
açılama
açılım
açılış
açılış konuşması
açılış töreni
açılma
açılmak
açım
açımlama
açımlamak
açımlanma
açımlanmak
açındırma
açındırmak
açınım
açınma
açınmak
açınsama
açınsamak
açıortay
açıortay düzlemi
açıölçer
açısal
açısal bölge
açısal çap
açısal hız
açısal ivme
açısal yol
açış
açış konuşması
açkı
açkıcı
açkılama
açkılamak
açlık,-ğı
açlık grevi
açma
açmacı
açmak
açmalık,-ğı
açmaz
açmazlık,-ğı
açtırma
açtırmak
ad
ada
ada balığı
adabımuaşeret
adacık,-ğı
ada çayı
adagio
adak,-ğı
adaklanma
adaklanmak
adaklı
Adaklı (ilçe)
adaklık,-ğı
Adalar (ilçe)
adale
adaleli
adalesiz
adalet
adalet kapısı
adaletli
adaletlilik,-ği
adalet mahkemesi
adalet sarayı
adaletsiz
adaletsizlik,-ği
adalı
adalî
adam
adama
adamak
adamakıllı
adam azmanı
adam boyu
adamca
adamcağız
adamcasına
adamcık,-ğı
adamcıl
adamcıllık,-ğı
adam evlâdı
adamkökü
adamlık,-ğı
adamotu
adam sarrafı
adamsız
adamsızlık,-ğı
Adana
Adana kebabı
adanma
adanmak
adap,-bı
Adapazarı'nı
adap erkân
adaptasyon
adapte
adapte etmek
adapte olmak
adaptör
ada soğanı
adaş
adaşlık,-ğı
ada tavşanı
adatma
adatmak
adavet
aday
aday adayı
adayavrusu (tekne)
adaylık,-ğı
aday olmak
adcı
adcılık,-ğı
ad cümlesi
ad çekimi
ad çekme
ad çektirme
ad,-ddi
addedilme
addedilmek
addetme
addetmek
addolunma
addolunmak
ad durumu
adedî
adem (yokluk)
âdem (insan)
Âdem
Âdem baba
Âdemcilik,-ği
Âdem elması
Âdem evlâdı
ademimerkeziyet
ademiyet
âdemoğlu
âdemotu
adenit
adese
adet,-di (sayı)
âdet (gelenek)
âdeta
adetçe
âdet edinmek
âdet etmek
adetimürettep,-bi
âdet olmak
adıl
adım
adım başı
adımlama
adımlamak
adımlık,-ğı
Adıyaman
adî
adî adım
adî kesir,-sri
adil
adilâne
Adilcevaz (ilçe)
adîleşme
adîleşmek
adîleştirme
adîleştirmek
adîlik,-ği
adisyon
ad kökü
adlandırılma
adlandırılmak
adlandırma
adlandırmak
adlanma
adlanmak
adlı
adlı sanlı
adlî
adlî sicil
adlî tabip,-bi
adlî tatil
adlî tıp,-bbı
adliye
adliyeci
adliye encümeni
adliye mahkemesi
adliye nezareti
adliye vekâleti
adlî yıl
adrenalin
adres
adres defteri
adres kitabı
adres rehberi
adsız
adsız parmak,-ğı
ad tamlaması
aerodinamik,-ği
af,-ffı
afacan
afacanlaşma
afacanlaşmak
afacanlık,-ğı
afak
afakî
afakîlik,-ği
afal afal
afallama
afallamak
afallaşma
afallaşmak
afallaştırma
afallaştırmak
afallatma
afallatmak
afat
afazi
aferin
aferist
afet
afetzede
affedersin
affedersiniz
affedilme
affedilmek
affetme
affetmek
affettirme
affettirmek
affettuoso
affeyleme
affeylemek
affolunma
affolunmak
Afgan
Afganistan
Afganlı
afi
afif
afife
afili
afis
afiş
afişçi
afişçilik,-ği
afişe
afişe etmek
afişleme
afişlemek
afi yapmak
afiyet
afiyet olsun
afoni
aforizm
aforoz
aforoz etmek
aforozlama
aforozlamak
aforozlu
afralı tafralı
afra tafra
Afrika
Afrika domuzu
Afrikalı
Afrika menekşesi
afsun
afsuncu
afsunlama
afsunlamak
afsunlanma
afsunlanmak
afsunlu
Afşar
Afşin (ilçe)
aft
aftos
afur tafur
afyon
Afyon
afyonkeş
afyonkeşlik,-ği
afyonlama
afyonlamak
afyonlanma
afyonlanmak
afyonlu
afyon ruhu
agâh
agâh olmak
agami
aganta
agaragar
agel
agitato
aglütinasyon
aglütinin
agnostik,-ği
agnostisizm
agnozi
agora
agorafobi
agraf
agrafi
agrandisman
agrandisör
agreje
agreman
agu
agu bebek,-ği
agucuk,-ğu
agulama
agulamak

ağa
ağababa
ağabey
ağabeylik,-ği
ağabeylik etmek
ağaç,-cı
ağaç balı
ağaç biti
ağaççık,-ğı
ağaççılık,-ğı
ağaç çileği
ağaçdelen
ağaç ebegümeci
ağaçkakan
ağaç kaplama
ağaç kavunu
ağaçkesen
ağaç kurbağası
ağaç kurdu
ağaçlama
ağaçlamak
ağaçlandırılma
ağaçlandırılmak
ağaçlandırma
ağaçlandırmak
ağaçlanma
ağaçlanmak
ağaçlaşma
ağaçlaşmak
ağaçlı
ağaçlık,-ğı
ağaç mantarı
ağaç minesi
ağaç oyma
Ağaçören (ilçe)
ağaç sakızı
ağaç sansarı
ağaçsı
ağa kapısı
ağalanma
ağalanmak
ağalık,-ğı
ağarık,-ğı
ağarma
ağarmak ağartı
ağartma
ağartmak
ağa yamağı
ağbenek,-ği (mantar)
ağbeneklilik,-ği
ağcı
ağcık,-ğı
ağcılık,-ğı
ağda
ağdacı
ağdalanma
ağdalanmak
ağdalaşma
ağdalaşmak
ağdalı
ağdalık,-ğı
ağda yapmak
ağdırma
ağdırmak
ağı
ağı ağacı
ağı çiçeği
ağıl 
ağılama
ağılamak
ağılanma
ağılanmak
ağılı
ağılı böcek,-ği
ağıllanma
ağıllanmak
ağım
ağımlı
Ağın (ilçe)
ağınma
ağınmak
ağı otu
ağır
ağır aksak,-ğı
ağır aksak semaî
ağır ayak,-ğı
ağırbaşlı
ağırbaşlılık,-ğı
ağır canlı
ağır canlılık,-ğı
ağır ceza
ağırdan
ağır düyek
ağır elli
ağır ellilik,-ği
ağır ezgi
ağır hapis cezası
ağır hastalık,-ğı
ağır hidrojen
ağır iş
ağırkanlı
ağırkanlılık,-ğı
ağır kayıp,-bı
ağır küre
ağırlama
ağırlamak
ağırlanma
ağırlanmak
ağırlaşma
ağırlaşmak
ağırlaştırma
ağırlaştırmak
ağırlatma
ağırlatmak
ağırlık,-ğı
ağırlıklı
ağırlık merkezi
ağır para cezası
ağırsama
ağırsamak
ağır sanayi,-i
ağır sengin semaî
ağır sıklet
ağır söz
ağır su
ağırşak,-ğı
ağırşaklanma
ağırşaklanmak
ağır top
ağır uyku
ağır yağ
ağış
ağıt,-dı
ağıtçı
ağıtlama
ağız,-ğzı
ağız alışkanlığı
ağız birliği
ağız bozukluğu
ağız dalaşı
ağızdan
ağızdan ağıza
ağızdan dolma
ağız değişikliği
ağız dolusu
ağız kâhyası
ağız kalabalığı
ağız kavafı
ağız kavgası
ağız kokusu
ağızlama
ağızlamak
ağızlaşma
ağızlaşmak
ağızlı
ağızlık,-ğı
ağızlıkçı
ağız nişanı
ağızotu (barut)
ağızsıl
ağızsıl ünlü
ağızsız
ağız şakası
ağız tadı
ağız tatsızlığı
ağız tüfeği
ağız tütünü
ağız ünlüsü
ağ kayığı
ağ kepçe
ağ kurdu
ağlama
ağlamak
ağlamaklı
ağlamalı
ağlanma
ağlanmak
ağlantı
Ağlasun (ilçe)
ağlaşma
ağlaşmak
ağlatı
ağlatıcı
ağlatma
ağlatmak
ağlayıcı
ağlayış
Ağlı (ilçe)
ağma
ağmak
ağ mantarlar
ağnam
ağnama
ağnamak
ağnamcı
ağrı
Ağrı
ağrıkesen
ağrı kesici
ağrı kesimi
ağrılı
ağrıma
ağrıma asalakları
ağrımak
ağrısız
ağrı sızı
ağrıtma
ağrıtmak
ağsı
ağ tabaka
ağ tonos
ağustos
ağustos böceği
ağustos böcekleri
ağyar
ağ yatak,-ğı
ağzı açık,-ğı
ağzı bir
ağzı bozuk,-ğu
ağzı gevşek,-ği
ağzı kalabalık,-ğı
ağzı kara
ağzı kenetli
ağzı kilitli
ağzı pek
ağzı pis
ağzı sıkı
ah
aha
ahacık
ahali
ahar
aharlama
aharlamak
aharlı
ahbap,-bı
ahbapça
ahbaplık,-ğı
ahbaplık etmek
ahbap olmak
ahçı 
ahçıbaşı,-yı, -nı
ahçılık,-ğı
ahdetme
ahdetmek
ahdî
Ahdiatik
Ahdicedit
ahenk,-gi
ahenk kaidesi
ahenkleştirme
ahenkleştirmek
ahenkli 
ahenklilik,-ği
ahenksiz
ahenksizlik,-ği
ahenk tahtası
ahenktar
aheste
aheste beste
ah etmek
ahfat,-dı
ahım şahım
ahır
ahırlama
ahırlamak
Ahırlı (ilçe)
ahi
Ahi
ahilik,-ği
Ahilik,-ği
ahir
ahiren
ahiret
ahiret adamı
ahir vakit,-kti
ahir zaman
ahit,-hdi
ahitleşme
ahitleşmek
ahitname
ahiz,-hzi
ahize
ahkâm
ahlâf
ahlâk
ahlâk bilimi
ahlâkça
ahlâkçı
ahlâkçılık,-ğı
ahlâk dışı
ahlâken
ahlâkıyat
ahlâkî
ahlâklı
ahlâklılık,-ğı
ahlâksız
ahlâksızlık,-ğı
ahlâksızlık etmek
ahlâk yasası
ahlama
ahlamak
ahlat (yaban armudu)
ahlât (ögeler)
Ahlat (ilçe)
ahlâtıerbaa (dört öge)
ahmak,-ğı
ahmakça
ahmakıslatan
ahmaklaşma
ahmaklaşmak
ahmaklaştırma
ahmaklaştırmak
ahmaklık,-ğı
Ahmetli (ilçe)
ahraz
ahret
ahret kardeşi
ahretlik,-ği
ahret suali
ahret yolculuğu
ahşa
ahşap,-bı
ahtapot
ahu
ahududu
ahu gözlü
ahval,-li
ahzetme
ahzetmek
ahzüita
ahzükabz
aidat 
aidiyet
aile
aile bahçesi
ailece
ailecek
aile gazinosu
aile ocağı
aile plânlaması
aile reisi
ailevî
ait
ait olmak
ajan
ajanda
ajanlık,-ğı
ajans
ajur
ajurlu
ak
aka
akabinde
akaç,-cı
akaçlama
akaçlamak
akademi
akademici
akademicilik,-ği
akademik,-ği
akademisyen
ak ağa
akağaç,-cı
akait,-di
akaju
akak,-ğı
akala
akamber
akamet
akan yıldız
akar
akar amber
ak Arap
akarca
akaret
akarlar
akarsu
akaryakıt
akasma
akasya
akbaba
akbabagiller
akbakla
akbalık,-ğı
akbalıkçıl
ak basma
akbaş (kuş)
ak benek,-ği
akburçak,-ğı
akciğer
akciğer göbeği
akciğer kesecikleri
akciğerliler
akciğer lopçuğu
akciğer peteği
akciğer zarı
akça
Akçaabat (ilçe)
akçaağaç,-cı
akçaağaçgiller
Akçadağ (ilçe)
Akçakale (ilçe)
akçakavak,-ğı
Akçakent (ilçe)
Akçakoca (ilçe)
akçalı
akça pakça
akça yel
akçe
akçıl
akçıllanma
akçıllanmak
akçıllaşma
akçıllaşmak
akçıllık,-ğı
akçöpleme
Akdağmadeni'ni (ilçe)
akdarı
ak demir
Akdeniz
Akdeniz mavisi
akdetme
akdetmek
akdiken
akdoğan
ak gözlü
akgünlük,-ğü
akhardal
Akhisar (ilçe)
akı
akıbet
akıcı
akıcılık,-ğı
akıcı ünsüz
akıl,-klı
akılcı
akılcılık,-ğı
akıl defteri
akıl dışı
akıl dişi
akıl doktoru
akıl hastahanesi
akıl hastası
akıl hocası
akıl kethüdası
akıl kumkuması
akıl kutusu
akıllandırma
akıllandırmak
akıllanma
akıllanmak
akıllı
akıllıca
akıllılık,-ğı
akıllılık etmek
akıllı uslu
akılsız
akılsızlık,-ğı
akılsızlık etmek
akıl zayıflığı
akım
akımtoplar
akın
akıncı
Akıncılar (ilçe)
akındırık,-ğı
akın etmek
akıntı
akıntı çağanozu
akıntılı
akış
akışkan
akışkanlık,-ğı
akıtma
akıtmak
akıtmalı
akide
akidesi bozuk,-ğu
akide şekeri
akik,-ği
akil
akilâne
akil baliğ
akim
akis,-ksi
akit,-kdi (sözleşme)
âkit,-di (sözleşme yapan)
akit vaadi
ak kan
akkarınca
akkarıncalar
akkavak,-ğı
akkefal,-li
akkelebek,-ği
Akkışla (ilçe)
ak kirpani
akkor
akkorluk,-ğu
Akköy (ilçe)
akkuş
Akkuş (ilçe)
akkuyruk,-ğu (çay)
aklama
aklama belgesi
aklamak
aklan
aklanma
aklanmak
aklaşma
aklaşmak
aklevrek,-ği
aklı
aklı başında
aklı evvel
aklık,-ğı
aklı karalı
aklınca
aklıselim
aklı sıra
aklî
akliyat
akliye
akliyeci
akma
ak madde
akmak
akmantar
akonitin
akont
akordeon
akordeoncu
akordu bozuk,-ğu
akort,-du
akortçu
akort etmek
akortlu
akortsuz
akort yapmak
Akören (ilçe)
ak pak
ak pas
Akpınar (ilçe)
akraba
akraba diller
akrabalık,-ğı
akraba olmak
akran
akranlık,-ğı
akreditif
akrep,-bi
Akrep (burç)
akrepler
akrobasi
akrobat
akrobatlık,-ğı
akromatik,-ği
akromatik iğ iplik,-ği
akromatin
akromatopsi
akromegali
akropol,-lü
akrostiş
aks
aksak,-ğı
aksakal
aksaklık,-ğı
aksak semaî
aksam
aksama
aksamak
aksan
aksanı bozuk,-ğu
Aksaray 
aksata
aksatma
aksatmak
aksedir
Akseki (ilçe)
akselerograf
akselerometre
akseptans
aksesuar
aksesuarcı
aksetme
aksetmek
aksettirme
aksettirmek
aksırık,-ğı
aksırıklı
aksırıklı tıksırıklı
aksırış
aksırma
aksırmak
aksırtma
aksırtmak
aksi
aksilenme
aksilenmek
aksileşme
aksileşmek
aksilik,-ği
aksilik etmek
aksine
aksiseda
aksiyom
aksiyon
akson
aksöğüt,-dü
ak su
Aksu (ilçe)
aksülâmel
ak sülümen
akşam
akşama doğru
akşama sabaha
akşamcı
akşamcılık,-ğı
akşamdan akşama
akşam ezanı 
akşam gazetesi
akşam güneşi
akşam karanlığı
akşamki
akşamlama
akşamlamak
akşamları
akşamleyin
akşamlık,-ğı
akşamlı sabahlı
akşam namazı
akşam pazarı
akşam piyasası
akşam saati
akşamsefası (bitki)
akşam simidi
akşamüstü
akşamüzeri
akşam yeli
Akşam Yıldızı
Akşehir (ilçe)
akşın
akşınlık,-ğı
aktar
aktarıcı
aktarılma
aktarılmak
aktarım
aktariye
aktarlık,-ğı
aktarma
aktarmacılık,-ğı
aktarmak
aktarmalı
aktarmasız
aktarma yapmak
aktavşan
aktif
aktifleşme
aktifleşmek
aktif metot,-du
aktinit
aktinyum
aktivizm
aktör
aktöre
aktörlük,-ğü
aktris
aktüalite
aktüalizm
aktüel
akustik,-ği
akut
akuzatif
akü
akümülâtör
aküpunktür
akvam
akvarel
akvaryum
akya balığı
Akyaka (ilçe)
Akyazı (ilçe)
ak yel
ak yem
ak yıldız
Akyurt (ilçe)
akyuvar
akzambak,-ğı
al
ala (karışık renkli)
âlâ (pekiyi)
ala ala
alabacak,-ğı (at)
alabalık,-ğı 
alabalıkgiller
alabanda
alabanda ateş
alabanda etmek
alabanda iskele
alabanda sancak
alabaş (bitki)
alabildiğine
alabora
alabora olmak
alabros
alaca
Alaca (ilçe)
alaca aş
alacabalıkçıl
alaca bulaca
alacak,-ğı
alaca karanlık,-ğı
alacakarga
Alacakaya (ilçe)
alacaklı
alacaklı olmak
alacalama
alacalamak
alacalanma
alacalanmak
alacalandırma
alacalandırmak
alacalı
alacalı bulacalı
alacalık,-ğı
alacamenekşe
alacasansar
alaçam
Alaçam (ilçe)
alaçık,-ğı
Aladağ (ilçe)
alafranga
alafrangacı
alafrangacılık,-ğı
alafrangalaşma
alafrangalaşmak
alafrangalık,-ğı
alafranga müzik,-ği
alafranga saat,-ti
alafranga tuvalet
alâgarson
alageyik,-ği
ala gün
alâimisema
alâka
alâkabahş
alâkadar
alâkadar etmek
alâkadar olmak
alâkalandırma
alâkalandırmak
alâkalanma
alâkalanmak
alâkalı
alakarga
alâkart
alâkasız
alâkasızlık,-ğı
alâkok
alalama
alalamak
alamana
alamana ağı
alâmet
alâmetifarika
alâminüt
alan
alan hızı
alan korkusu
alan talan
alan topu
Alanya (ilçe)
Alaplı (ilçe)
alarga
alarga etmek
alârm
ala sulu
alaşağı etmek
Alaşehir (ilçe)
alaşım
alaşımlama
alaşımlamak
ala tav
alaturka
alaturkacı
alaturkacılık,-ğı
alaturkalaşma
alaturkalaşmak
alaturkalık,-ğı
alaturka müzik,-ği 
alaturka saat,-ti
alaturka tuvalet
alavere
alavereci
alavere tulumbası
alay
alay beyi
alaybozan
alaycı
alaycılık,-ğı
alay etmek
alâyiş
alâyişli
alaylı
alaysı
alaz
alaza
alazlama
alazlamak
alazlanma
alazlanmak
astı
albatr
albatros
albay
albaylık,-ğı
albeni
albenili
albinos
albüm
albümin
albüminli
alçacık,-ğı
alçak,-ğı
alçak basınç,-cı
alçakça
alçak gerilim
alçak gönüllü
alçak gönüllülük,-ğü
alçak kabartma
alçak kavuşum
alçaklaşma
alçaklaşmak
alçaklık,-ğı
alçak ses
alçalış
alçalma
alçalmak
alçaltı
alçaltıcı
alçaltma
alçaltmak
alçarak,-ğı
alçı
alçıcı
alçı kalıp,-bı
alçılama
alçılamak
alçılanma
alçılanmak
alçılı
alçı taşı
aldanç,-cı
aldangıç,-cı
aldanış
aldanma
aldanmak
aldatıcı
aldatılma
aldatılmak
aldatış
aldatma
aldatmaca
aldatmak
aldehit,-di
aldırış
aldırışsız
aldırma
aldırmak
aldırmaz
aldırmazlık,-ğı
aldırtma
aldırtmak
alegori
alegorik,-ği
aleksi
alelâcayip,-bi
alelâcele
alelâde
alelâdelik,-ği
alelhesap
alelhusus
alelıtlak
alelumum
alelusul
alem (bayrak)
âlem (evren) 
alemci
alemdar
âlemşümul,-lü
âlem yapmak
alenen
alengirli
alenî
alenîleşme
alenîleşmek
aleniyet
alerji
alerjik,-ği
alessabah
alesta
alet
alet edevat
alet etmek
aletli
aletli jimnastik,-ği
alet olmak
alev
Alevî
Alevîlik,-ği
alev kırmızısı
alev lâmbası
alevlendirme
alevlendirmek
alevlenme
alevlenmek
alevli
aleyh
aleyhtar
aleyhtarlık,-ğı
aleykümselâm
alfa
alfabe
alfabe dışı
alfabe sırası
alfabetik,-ği
alfabetik katalog,-ğu
alfa ışınları
alfenit,-di
alg
algarina
algı
algı bıçağı
algılama
algılamak
algılanma
algılanmak
algılatma
algılatmak
algılayıcı
algın
algler
algoritma
alıcı
alıcı kuş
alıcı verici
alıcı yönetmeni
alıç,-cı
alık,-ğı
alıklaşma
alıklaşmak
alıklaştırma
alıklaştırmak
alıklık,-ğı
alıkonulma
alıkonulmak
alıkoyma
alıkoymak
alık salık,-ğı
alım
alımcı
alım çalım
alımlı
alımlı çalımlı
alımlılık,-ğı
alım satım
alımsız
alımsızlık,-ğı
alın,-lnı
alın çatısı
alındı
alındılı
alıngan
alınganlık,-ğı
alınlık,-ğı
alınma
alınmak
alın teri
alıntı
alıntı kelime
alıntılama
alıntılamak
alın yazısı
alırlık,-ğı
alış
alış fiyatı
alışık,-ğı
alışıklık,-ğı
alışılma
alışılmak
alışılmış
alışkan
alışkanlık,-ğı
alışkanlık edinmek
alışkı
alışkın
alışkınlık,-ğı
alışma
alışmak
alıştırma
alıştırmak
alış veriş
Aliağa (ilçe)
âli (yüce, yüksek)
âlicenap,-bı
âlicenaplık,-ğı
alifatik,-ği
alil
alim (her şeyi bilici)
âlim (bilgin)
alimallah
âlimlik,-ği
alinazik,-ği (kebap)
aliterasyon 
alivre
aliyyülâlâ
alizarin
alize
alkali
alkalik,-ği
alkali metaller
alkalimetre
alkaloit,-di
alkalölçer
al kan
al karısı
alkarna
alkım
alkış
alkış ağası
alkışçı
alkışçılık,-ğı
alkışlama
alkışlamak
alkışlanma
alkışlanmak
alkil
alkol,-lü
alkolik,-ği
alkolizm
alkollü
alkolölçer
Allah
Allaha ısmarladık
allahlık,-ğı
Allahsız
Allahsızlık,-ğı
Allahüâlem
Allah vergisi
Allah yapısı
allak,-ğı
allak bullak,-ğı
allama
allamak
allâme
allâmelik,-ği
allanma
allanmak
allegretto
allegro
allı
allık,-ğı
allı pullu
alma
almaç,-cı
almak
Alman
almanak,-ğı
Almanca
Almancı
Almancılık,-ğı
Alman gümüşü
Almanlaşma
Almanlaşmak
Alman papatyası
Alman usulü
Almanya
almaş
almaşık,-ğı
almaşık yapraklar
almaşlı
Almatı
Almus (ilçe)
alnaç,-cı
alo
alotropi
alp,-pı
alpaka
alpaks
alpinist
alpinizm
alplık,-ğı
Alpu (ilçe)
alpyıldızı (çiçek) 
alşimi
alşimist
alt
alt alta
Altay
Altayca
alt bölüm
alt cins
alt çene
alt damak,-ğı 
alt deri
alt diş
alt dudak,-ğı
alternatif
alternatör
altes
alt etmek
alt familya
alt geçit,-di
alt güverte
alt hava yuvarı
altı
altıgen
altık,-ğı
Altıkardeş (yıldız kümesi)
altılı
altılık,-ğı
altın
altın babası
altınbaş (kavun)
altın beşik,-ği
altıncı
altıncı duygu
altıncı his
altın çağ
Altındağ (ilçe)
Altınekin (ilçe)
altın keseği
altın kökü
altın küpü
altınlaşma
altınlaşmak
altınoluk,-ğu
Altınova (ilçe)
Altınözü'nü (ilçe)
altın sarısı
altın suyu
Altıntaş (ilçe)
altıntop (greyfurt)
altın yağmurcun
Altınyayla (ilçe)
altın yıl
altıparmak,-ğı (balık; kumaş)
altı parmak,-ğı
altıpatlar
altışar
altı yol
altı yol ağzı
altız
altimetre
alt karşıt
alt kat
alt kurul
altlama
altlamak
altlı
altlık,-ğı
altlı üstlü
altmış
altmışaltı (oyun)
altmışar
altmış dörtlük,-ğü
altmışıncı
altmışlık,-ğı
alto
alt olmak
alt sınıf
alt şube
alt tabaka
alt takım
alttan alta
alt tür
Altunhisar (ilçe)
altunî
alt üst etmek
alt üst olmak
alt yapı
alt yazı
alt yazılama
alt yazılamak
alt yazılayıcı
alt yazılı
Alucra (ilçe)
alüfte
alümin
alümina
alüminyum
alüminyum taşı
alüvyon
alyans
alyuvar
ama (fakat)
âmâ (görmez, kör)
amabile
amaç,-cı
amaç dışı
amaç edinmek
amaçlama
amaçlamak
amaçlanma
amaçlanmak
amaçlı
amaçlılık,-ğı
amaçsız
amaçsızlık,-ğı
amade
amal,-li
âmâlık,-ğı
amalierbaa
aman
amanın
amansız
amansızca
aman zaman
Amasra (ilçe)
Amasya 
amatör
amatörlük,-ğü
amazon
ambalâj
ambalâjcı
ambalâjlama
ambalâjlamak
ambalâj yapmak
ambale etmek
ambale olmak
ambar
ambarcı
ambarcılık,-ğı
ambargo
ambarlama
ambarlamak
amber
amber ağacı
amber balığı
amberbaris
amberbu
amber çiçeği
amblem
amboli
ambülâns
amca
amcalık,-ğı
amcalık etmek
amcazade
amel
amele
amelelik,-ği
amelî
amelimanda
ameliyat
ameliyathane
ameliyatlı
ameliye
amenajman
amenna
amentü
Amerika
Amerika armudu
Amerika bademi
Amerika elması
Amerikalı
Amerikalılaşma
Amerikalılaşmak
amerikan (bez)
Amerikan (Amerika'ya ait) Amerikan bar
Amerikan bezi
Amerikanca
Amerikanist
Amerika tavşanı
Amerika üzümü
amerikyum
ametal,-li
ametist
amfi
amfibi
amfibi harekât
amfibol,-lü
amfibyumlar
amfiteatr
amfizem
amfor
amfora
amigo
amigoluk,-ğu
amil
amilâz
amin (kimya terimi)
âmin (dua sözü)
amip,-bi
amipler
amipli
amir
amiral,-li
amirallik,-ği
amirce
amirlik,-ği
amit,-di
amitoz
amiyane
amma
amma velâkin
amme
amme efkârı
amme hukuku
amme idaresi
amme menfaati
amnezi
amnios
amnios suyu
amonyak,-ğı
amonyum
amonyum 
karbonat
amonyum sülfat
amoralizm
amorf
amorti
amorti etmek
artisman
amortisör
amper
ampermetre
amperölçer
amper saat,-ti
ampir
ampirik,-ği
ampirist
ampirizm
amplifikatör
ampul,-lü
ampütasyon
amudî
amudufıkarî
amut,-du
amyant
an
ana
ana arı
ana baba
ana baba günü
ana bilim dalı
anabolizma
ana cadde
anacıl
anaç,-cı
ana çizgi
anaçlaşma
anaçlaşmak
anaçlık,-ğı
ana defter
ana deniz
ana deniz bilimi
ana dil
ana dili
ana direk,-ği
ana doğrusu
Anadolu 
Anadolulu
anadut
ana duvar
ana düşünce
anaerki
anaerkil
anaerobik,-ği
ana fikir,-kri
anafor
anaforcu
anaforculuk,-ğu
anaforlama
anaforlamak
anaforlu
anahtar
anahtarcı
anahtarcılık,-ğı
anahtar kelime
anahtarlık,-ğı
anahtar taşı
ana kapı
ana kara
ana kent
ana kraliçe
anakronik,-ği
anakronizm
ana kubbe
ana kucağı
ana kuzusu
analı
analık,-ğı
analık etmek
analitik,-ği
analiz
analiz etmek
analjezi
analjezik,-ği
analoji
analojik,-ği
anamal
anamal birikimi
anamalcı
anamalcılık,-ğı
ana motif
ana muhalefet
Anamur (ilçe)
ananas
ananasgiller
an'ane
ananet
an'anevî
anaokulu
anapara
anarşi
anarşik,-ği
anarşist
anarşistleşme
anarşistleşmek
anarşistlik,-ği
anarşizm
anartri
ana saat,-ti
ana sanlı
ana sav
ana sınıfı
anasır
anason
ana şehir,-hri
anatomi
anatomist
ana toplardamar
anavaşya
ana vatan
ana yapı
anayasa
anayasacı
anayasal
ana yol
ana yön
ana yurt,-du
anbean
anca
ancak
ançüez
andaç,-cı
andante
andantino
andaval
andavallı
andezit,-di
andık,-ğı
Andırın (ilçe)
andırış
andırışma
andırışmak
andırma
andırmak
andız
andız otu
andropoz
anekdot
anele
anemi
anemik,-ği
anemometre
anemon
aneroit,-di
anestezi
anesteziyoloji
anevrizma
angaje
angaje etmek
angaje olmak
angajman
angarya
angaryacı
angıç,-cı
angın
Anglikan
Anglikanizm
Anglosakson
Angola
Angolalı
angström
angudî
angut,-du
anha minha
anhidrit
anı
anık,-ğı
anıklama
anıklamak
anıklık,-ğı
anılaşma
anılaşmak
anılma
anılmak
anımsama
anımsamak
anımsanma
anımsanmak
anımsatma
anımsatmak
anırış
anırma
anırmak
anırtı
anırtma 
anırtmak
anıştırma
anıştırmak
anıt
Anıtkabir
anıtlaşma
anıtlaşmak
anıtlaştırılma
anıtlaştırılmak
anıtlaştırma
anıtlaştırmak
anıt mezar
anıtsal
anıtsı
anız
anızlık,-ğı
anî
anî akın
anîde
anîden
anif
anilin
anilin boyalar
animato
animizm
anjin
anjiyo
anjiyografi
Anka
Ankara
Ankara keçisi
Ankara kedisi
ankastre
anket
anketçi
anketçilik,-ği
anket yapmak
ankiloz
anlak,-ğı
anlaklı
anlam
anlama
anlamak
anlam aykırılığı
anlam bilimi
anlam bilimsel
anlam daralması
anlamdaş
anlamdaşlık,-ğı
anlam değişmesi
anlam genişlemesi
anlam kayması
anlamlandırma
anlamlandırmak
anlamlı
anlamlılık,-ğı
anlamsal
anlamsız
anlamsızlaşma
anlamsızlaşmak
anlamsızlaştırma
anlamsızlaştırmak
anlamsızlık,-ğı
anlaşılma
anlaşılmak
anlaşılmaz
anlaşma
anlaşmak
anlaşmalı
anlaşma yapmak
anlaşmazlık,-ğı
anlaştırma
anlaştırmak
anlatı
anlatıcı
anlatılma
anlatılmak
anlatım 
anlatım bilimi
anlatımcı
anlatımcılık,-ğı
anlatımlı
anlatım tonu
anlatış
anlatma
anlatmak
anlayış
anlayışlı
anlayışlılık,-ğı
anlayışsız
anlayışsızlık,-ğı
anlık,-ğı
anlıkçılık,-ğı
anlı şanlı
anma
anmak
anmalık,-ğı
anma töreni
anne
anneanne
annelik,-ği
annelik etmek
anne olmak
anofel
anomali
anonim
anonim ortaklık,-ğı
anonim şirket
anons
anons etmek
anorak,-ğı
anorganik,-ği
anormal,-li
anormalleşme
anormalleşmek
anormallik,-ği
anot,-du
ansefal,-li
ansıma
ansımak
ansız
ansızın
ansiklopedi
ansiklopedici
ansiklopedik,-ği
ansiklopedik sözlük,-ğü
ant,-dı
antagonizma
Antakya 
Antalya
antant
antarktik,-ği
Antarktika
antarktik kara
anten
anten yükselteci
Antep baklavası
Antep fıstığı
Antep fıstığıgiller
Antep işi (nakış)
anterit
antet
ant etmek
antetli
antetsiz
antialerjik,-ği
antibiyotik,-ği
antidemokratik,-ği
antifriz
antijen
antik,-ği
antika
antikacı
antikacılık,-ğı
antikalık,-ğı
antikatot,-du
antik çağ
antikite
antikomünist
antikomünizm
antikor
antilop,-bu
antiloplar
antimon
antinomi
antipati
antipatik,-ği
antipropaganda
antisemit
antisemitist
antisemitizm
antisepsi
antiseptik,-ği
antisiklon
antitez
antitoksin
ant kardeşi
antlaşma
antlaşmak
antlı
antoloji
antrakt
antrasit
antre
antrenman
antrenmanlı
antrenör
antrenörlük,-ğü
antrepo
antrepocu
antrepoculuk,-ğu
antrkot
antrok
antropoit,-di
antropoitler
antropolog,-ğu
antropoloji
antropolojik,-ği
antropomorfizm
antroposantrizm
antropozoik,-ği
antropozoik devir
antrparantez
anut,-du
anüs
anüs yüzgeci
anyon
anzarot
aort
apacı
apaçık,-ğı
apaçıklık,-ğı
apak,-ğı
apalak,-ğı
apandis
apandisit
apansız
apansızın
aparey
aparma
aparmak
apartman
apar topar
apaş
apatit
apaydın
apaydınlık,-ğı
apayrı
apaz
apazlama
apazlamak
apel
aperitif
apış
apışak,-ğı
apış arası
apışık,-ğı
apışlık,-ğı
apışma
apışmak
apıştırma
apıştırmak
apiko
aplik,-ği
aplikasyon
aplike
apokaliptik,-ği
apokrif
apolet
apolitik,-ği
aport
aposteriori
apoşi
apotr
appassionato
apraksi
apre
apreleme
aprelemek
apreli
apresiz
apriori
apse
apseleşme
apseleşmek
apsent
apsis
aptal
aptalca
aptalcasına
aptallaşma
aptallaşmak
aptallaştırma
aptallaştırmak
aptallık,-ğı
aptallık etmek
aptal olmak
apteriks
apukurya
apul apul
ar
ara
araba
arabacı
arabacılık,-ğı
araba falakası
arabalı
arabalık,-ğı
araban
Araban (ilçe)
arabanbuselik,-ği
arabankürdî
araba vapuru
arabesk
arabeskçi
arabeskleşme
arabeskleşmek
Arabî
Arabist
Arabistan
Arabistan defnesi
ara bono 
arabozan
arabozanlık,-ğı
ara bozucu
ara bozuculuk,-ğu
ara bulucu
ara buluculuk,-ğu
aracı
aracılığıyla
aracılık,-ğı
aracılık etmek
ara cümle
araç,-cı
Araç (ilçe)
araççılık,-ğı
araçlı
araçlı jimnastik,-ği
araçsız
araçsızlık,-ğı
ara deniz
Araf
Arafat
aragonit
arak
araka
ara kamışı
ara kapı
ara kararı
ara kazanç,-cı
arakçı
arakçılık,-ğı
ara kesit
arakıye
araklama
araklamak
Araklı (ilçe)
ara konakçı
Aral
aralama
aralamak
aralanma
aralanmak
aralatma
aralatmak
aralık,-ğı
Aralık (ilçe)
aralık etmek
aralıklı
aralık oyunu
aralıksız
arama
arama emri
aramak
arama kararı
ara mal
arama tarama
arama yapmak
ara nağme
ara nağmesi
aranılma
aranılmak
aranje etmek
aranjman
aranjör
aranma
aranmak
Arap
Arapça
Arapçalaşma
Arapçalaşmak
Arapçalaştırma
Arapçalaştırmak
Arapkir (ilçe)
Araplaşma
Araplaşmak
Araplaştırma
Araplaştırmak
Araplık,-ğı
Arap rakamları
Arap sabunu
Arap saçı 
Arapsun
Arap tavşanı
Arap zamkı
ararot
ararot kamışı
Arasat
ara seçim
ara sıra
arasız
ara söz
arasta
araşit,-di
araştırı
araştırıcı
araştırıcılık,-ğı
araştırılma
araştırılmak
araştırma
araştırmacı
araştırmacılık,-ğı
araştırma filmi
araştırma görevlisi
araştırmak
araştırman
aratma
aratmak
ara tümce
arayıcı
arayıcı fişeği
arayış
ara yön
araz
arazbar
arazbarbuselik,-ği
arazi
arbede
arbitraj
arboretum
arda
Arda 
Ardahan
ardak,-ğı
ardaklanma
ardaklanmak
Ardanuç (ilçe)
Ardeşen (ilçe)
ardı ardına
ardıç,-cı
ardıç kuşu
ardıç otu
ardıç rakısı
ardıl
ardıl görüntü
ardılma
ardılmak
ardınca
ardı sıra
ardışık,-ğı
ardışık görüntü
ardışıklık,-ğı
ardışık olgular
ardışık sayılar
ardiye
ardiyeci
arduaz
arefe
arefe günü
arena
areometre
argaç,-cı
argaçlama
argaçlamak
argali
argın
argınlık,-ğı
argıt,-dı
argo
argon
argonot
Arguvan (ilçe)
argüman
Arhavi (ilçe)
arı
arı beyi
Arıcak (ilçe)
arıcı
arıcılık,-ğı
arı dalağı
arık,-ğı
arıkçı
arı kil
arıklama
arıklamak
arıklaşma
arıklaşmak
arıklatma
arıklatmak
arıklık,-ğı
arı kovanı
Arıkovanı (yıldız kümesi)
arı kuşu
arı kuşugiller
arılama
arılamak
arılar
arılaşma
arılaşmak
arılaştırma
arılaştırmak
arılık,-ğı
arındırma
arındırmak
arınma
arınmak
arı sili
arı sütü
arış
arıtıcı
arıtım
arıtım evi
arıtma
arıtmak
arız
arıza
arızalanma
arızalanmak
arızalı
arızasız
arıza yapmak
arızî
arız olmak
Arî
aria 
Arî dil
arif
arifane
arife
arife günü
arioso
Aristocu
Aristoculuk,-ğu
aristokrasi
aristokrat
aristokratik,-ği
aristokratlık,-ğı
aritmetik,-ği
aritmetik dizi
aritmetik işlem
aritmetik orta
aritmetiksel
aritmi
aritmik,-ği
ariya
ariyet
ariyeten
ariza
Arjantin
Arjantinli
ark
arka
arka arkaya
arka ayak,-ğı
arkaç,-cı
arkadan arkaya
arkadaş
arkadaşça
arkadaşlık,-ğı
arkadaşlık etmek
arkadaş olmak
arkaik,-ği
arkaizm
arkalama
arkalamak
arkalanma
arkalanmak
arkalı
arkalık,-ğı
arkalıklı
arkalıksız
arka müziği
arka plân
arkası kavi
arkası pek
arkası sıra
arkasız
arka sokak,-ğı
arka teker
arkaüstü
arka yüz
arkebüz
arkeen
arkegon
arkeolog,-ğu
arkeoloji
arkeolojik,-ği
arkeopteriks
arkıt
arkoz
arktik,-ği
arlanma
arlanmak
arlanmaz
arlı
arma
armada
armador
armadura
armağan
armağan etmek
armatör
armatörlük,-ğü
armatür
armoni
armonik,-ği
armonika
armoniler
armoni orkestrası
armonize
armonyum
armudî
armudiye
armut,-du
armutçu
armut kabağı
armut kurusu
Armutlu (ilçe)
armut top
armuz
Arnavut
Arnavut biberi
Arnavut ciğeri
Arnavutça
Arnavut kaldırımı
Arnavutlaşma
Arnavutlaşmak
Arnavutluk,-ğu
arnika
aroma
aromatik,-ği
arozöz
arp
arpa
arpacı
arpacık,-ğı
arpacık soğanı
arpacılık,-ğı
Arpaçay (ilçe)
arpağan
arpalama
arpalık,-ğı
arpalık etmek
arpa suyu
arpa şehriye
arpej
arsa
arsenik,-ği
arsıulusal
arsız
arsızlanma
arsızlanmak
arsızlaşma
arsızlaşmak
arsızlık,-ğı
arsızlık etmek
Arsin (ilçe)
arslan
arş
arşe
arşın
arşınlama
arşınlamak
arşidük
arşiv
arşivci
arşivleme
arşivlemek
art,-dı
artağan
artağanlık,-ğı
artakalma
artakalmak
art arda
art avurt,-du
art avurt ünsüzü
art bölge
artçı
artçılık,-ğı
art damak,-ğı
art damak ünsüzü
art düşünce
arter
arterit
artezyen
artezyen kuyusu
artı
artık,-ğı
artık değer
artık emek,-ği
artık gün
artıklama
artıklamak
artık yıl
artım
artımlı
artın
artırılma
artırılmak
artırım
artırma
artırmak
artı sayı
artış
artı uç,-cu
artist
artistik,-ği
artistlik,-ği
artma
artmak,-ğı
art niyet
art oda
Artova (ilçe)
artrit
artroz
art teker 
Artvin
art zamanlı
art zamanlı dil bilimi
art zamanlılık,-ğı
aruz
arya
Aryanizm
arz
arzanî
arz dairesi
arz derecesi
arz etmek
arziyat
arz talep kanunu
arzu
arzu etmek
arzuhâl,-li
arzuhâlci
arzuhâlcilik,-ği
arzulama
arzulamak
arzulu
as
asa
asabî
asabîleşme
asabîleşmek
asabîlik,-ği
asabiye
asabiyeci
asabiyet
asal
asalak,-ğı
asalak bilimi
asalaklaşma
asalaklaşmak
asalaklık,-ğı
asalet
asaleten
asaleten atama
asal gazlar
asal sayı
asamble
asansör
asansör boşluğu
asansörcü
asap,-bı
Asarcık (ilçe)
asar
asarıatika
asayiş
asbaşkan
asbest
asbest yünü
aselbent,-di
asenkron
asepsi
ases
asesbaşı
asetat
asetatlı
asetik,-ği
asetik asit,-di
asetilen
aseton
asfalt
asfaltit
asfaltlama
asfaltlamak
asfaltlanma
asfaltlanmak
asgarımüşterek,-ği
asgarî
asgarî ücret
ashap,-bı
asık,-ğı
asık suratlı
asıl,-slı
asılanma
asılanmak
asılı
asıllı
asılma
asılmak
asılmışadam (bitki)
asıl nüsha
asıl sayılar
asılsız
asıltı
asıl vurgu
asım
asım takım
asıntı
asıntı olmak
asır,-srı
asırlık,-ğı
asi
aside
asidimetre
asil
asileşme
asileşmek
asilik,-ği
asilik etmek
asillik,-ği
asilzade
asilzadelik,-ği
asimetri
asimetrik,-ği
asimilâsyon
asimptot
asistan
asistanlık,-ğı
asit,-di
asit alkol,-lü
asit borik,-ği
asit fenik,-ği
asitölçer
ask
askarit
as kat
asker
askerce
askerî
askerî inzibat
askerîleşme
askerîleşmek
askerîleştirme
askerîleştirmek
askeriye
asker kaçağı
askerlik,-ği
askerlik dairesi
askerlik etmek
askerlik hizmeti
askerlik yapmak
askerlik yoklaması
asker ocağı
asker olmak
asker tayını
askı
askılı
askılık,-ğı
askıntı
asklı
askospor
asla
aslan
Aslan (burç)
aslanağzı (bitki)
Aslanapa (ilçe)
aslanca
aslangiller
aslankuyruğu (bitki)
aslanlık,-ğı
aslan payı
aslanpençesi (bitki)
aslan yürekli
aslen
aslı astarı
aslık,-ğı
aslî
aslî maaş
aslî nüsha
asliye
asma
asma bahçe
asma bıyığı
asma biti
asmagiller
asmak
asma kabağı
asma kat
asma kilit,-di
asma köprü
asma merdiven
asma yaprağı
asmolen
asonans
asorti
asosyal,-li
asparagas
aspidistra
aspiratör
aspirin
aspur
asrısaadet
asrî
asrîleşme
asrîleşmek
asrîlik,-ği
assai
ast
astar
astar boyası
astar kaplama
astarlama
astarlamak
astarlanma
astarlanmak
astarlı
astarlık,-ğı
astarlı zarf
astarya
astasım
astat
astatin
asteğmen
asteğmenlik,-ği
astım
astımlı
astırma
astırmak
astigmat
astigmatizm
astragan
astrofizik,-ği
astrolog,-ğu
astroloji
astronom
astronomi
astronomik,-ği
astronomik fiyat
astronomik rakam
astronot
astronotluk,-ğu
astropikal,-li
astsubay
astsubay başçavuş
astsubay çavuş
astsubay kıdemli başçavuş
astsubay kıdemli çavuş
astsubay kıdemli üstçavuş
astsubaylık,-ğı
astsubay üstçavuş
asude
asuman
Asurca
Asurî
Asya
Asyalı
Asyalılık,-ğı
as yön

aşağı
aşağı bitkiler
aşağılama
aşağılamak
aşağılanma
aşağılanmak
aşağılaşma
aşağılaşmak
aşağılatma
aşağılatmak
aşağılık,-ğı
aşağılık duygusu
aşağılı yukarılı
aşağı mahalle
aşağısama
aşağısamak
aşağısı
aşağı yukarı
aşama
aşamalı
aşama sırası
aşar
aşarî
aşçı
aşçı baltası
aşçıbaşı,-yı,-nı
aşçıbaşılık,-ğı
aşçılık,-ğı
aş damı 
aşerat
aş ermek
aş evi
aşhane
aşı
aşı boyalı
aşı boyası
aşıcı
aşıcılık,-ğı
aşık,-ğı (ayak bileğindeki kemik)
âşık,-kı,-ğı (vurgun, tutkun)
aşı kâğıdı
âşıkane
aşık kemiği
âşıklık,-ğı
âşık olmak
âşıktaş
âşıktaşlık,-ğı
aşılama
aşılamak
aşılanma
aşılanmak
aşılatma
aşılatmak
aşılı
aşılma
aşılmak
aşım
aşındırma
aşındırmak
aşınım
aşınma
aşınmak
aşıntı
aşı olmak
aşır,-şrı
aşıramento
aşırı
aşırı bellem
aşırı besi
aşırıcılık,-ğı
aşırı doyma
aşırı duyu
aşırı erime
aşırılık,-ğı
aşırılma
aşırılmak
aşırı taşırı
aşırı uç,-cu
aşırma
aşırmacılık,-ğı
aşırmak
aşırma kayış
aşırmasyon
aşırtı
aşırtma
aşırtmak
aşısız
aşıt,-dı
aşı taşı
aşikâr
aşikâre
aşikâr etmek
aşikâr olmak
aşina
aşinalık,-ğı
aşiret
aşk
Aşkabat
Aşkale (ilçe)
aşkefza
aşk etmek
aşkın
aşk olsun
aşlık,-ğı
aşma
aşmak
aşna
aşna fişne
aş ocağı
aşoz
aştırma
aştırmak
aşure
aşure ayı
aşure günü 
aşurelik,-ği
aşüfte
aşüftelik,-ği
aş yermek
at
ata
atabek,-ği
atabey
Atabey (ilçe)
atacılık,-ğı
ataerki
ataerkil
atak,-ğı
ataklaşma
ataklaşmak
ataklık,-ğı
atak yapmak
atalet
atalık,-ğı
atama
atamak
ataman
at anası
atanma
atanmak
ataraksiya
atardamar
atarkanal
atasözü
ataş
ataşe
ataşelik,-ği
Atatürkçü
Atatürkçülük,-ğü
atavik,-ği
atavizm
atbalığı (su aygırı)
at cambazı
atçı
atçılık,-ğı
at donu (renk)
ate
ateh
ateist
ateizm
aterina
ateş
ateş balığı
ateşbaz
ateş böceği
ateş böcekleri
ateşçi
ateş çiçeği
ateşçilik,-ği
ateş etmek
ateş gecesi
ateş gemisi
ateş hattı
ateşin
ateş kayığı
ateşkes
ateş kırmızısı
ateşleme
ateşlemek
ateşlendirme
ateşlendirmek
ateşlenme
ateşlenmek
ateşletme
ateşletmek
ateşleyici
ateşli
ateşlik,-ği
ateşlilik,-ği
ateşli silâh
ateş pahası
ateş parçası
ateşperest
ateş tuğlası
atfen
atfetme
atfetmek
atgiller
atıcı
atıcılık,-ğı
atıf,-tfı
atıfet
atık,-ğı
atık su
atıl
atılgan
atılganlık,-ğı
atılım
atılımcı
atılış
atılma
atılmak
atım
atımcı
atımcılık,-ğı
atımlık,-ğı
atış
atışma
atışmak
atıştırma
atıştırmak
atıştırmalık,-ğı
atıştırma yeri
atış yeri
ati
atik,-ği
atiklik,-ği
atik tetik,-ği
Atkaracalar (ilçe)
at kestanesi
at kestanesigiller
atkı
atkılama
atkılamak
atkılı
atkuyruğu (bitki; saç)
atkuyruğugiller
atlama
atlama beygiri
atlamak
atlama tahtası
atlama taşı
atlambaç,-cı
atlandırma
atlandırmak
atlangıç,-cı
atlanılma
atlanılmak
atlanma
atlanmak
atlar anası
atlas
atlas çiçeği
atlas çiçeğigiller
atlas kemiği
atlatılma
atlatılmak
atlatma
atlatmak
atlet
atletik,-ği
atletizm
atlı
atlıkarınca (eğlence aracı)
atlı karınca 
atlı spor
atma
atmaca
atmak
atmasyon
atmasyoncu
atmasyonculuk,-ğu
at meydanı
atmık,-ğı
atmosfer
atmosferik,-ği
atol,-lü
atom
atom ağırlığı
atomal,-li
atom bombası
atomcu
atomculuk,-ğu
atom çağı
atom çekirdeği
atomik,-ği
atom enerjisi
atom numarası
atom reaktörü
atom santrali
atom sayısı
atonal,-li
atölye
atraksiyon
atropin
at sineği
attar
attırma
attırmak
aut
av
avadancı
avadanlık,-ğı
aval,-li
aval
aval aval
avam
avanak,-ğı
avanaklık,-ğı
avanaklık etmek
avangart,-dı
Avanos (ilçe)
avans
avanta
avantacı
avantacılık,-ğı
avantaj
avantajlı
avantajsız
avantür
Avar
avara
Avarca
avare
avare etmek
avareleşme
avareleşmek
avarelik,-ği
avare olmak
avarız
avarya
avaz
avcı
avcı eri
Avcılar (ilçe)
avcılık,-ğı
avcılık etmek
avcı otu
avcı uçağı
avdet
avdet etmek
avdetî
avene
averaj
avgın
avisto
avize
avize ağacı
av köpeği
av kuşu
avlak,-ğı
avlama
avlamak
avlanma
avlanmak
avlu
avokado
Avrasya
avrat,-dı
avrat pazarı
avret
Avrupa
Avrupaî
Avrupa kayını
Avrupalı
Avrupalılaşma
Avrupalılaşmak
Avrupalılık,-ğı
avuç,-cu
avuç dolusu
avuç içi
avuçlama
avuçlamak
avukat
avukatlık,-ğı
avunç,-cu
avundurma
avundurmak
avunma
avunmak
avuntu
avurt,-du
avurtlama
avurtlamak
avurtlu
avurt ünsüzü
Avustralya
Avustralya kara tavuğu
Avustralyalı
Avusturya
Avusturyalı
avutma
avutmak
avutucu
avutulma
avutulmak
ay
Ay
aya
ay ağılı
ayak,-ğı
ayakaltı
ayak bağı
ayakbastı
ayak bileği
ayakçak,-ğı
ayakçı
ayakçın
ayak divanı
ayak işi
ayak izi
ayakkabı,-yı
ayakkabıcı
ayakkabıcılık,-ğı
ayakkabılık,-ğı
ayak keseri
ayak kirası
ayaklama
ayaklamak
ayaklandırma
ayaklandırmak
ayaklanma
ayaklanmak
ayaklı
ayaklık,-ğı
ayaklı kütüphane
ayak makinesi
ayak oyunu
ayak satıcısı
ayaksız
ayaksızlar
ayak takımı
ayak tarağı
ayaktaş
ayak tedavisi
ayak teri
ayak topu
ayakucu (gök bilimi)
ayak ucu
ayaküstü
ayaküzeri
ayak yalın
ayakyolu
ayal,-li
ayan (belli, açık)
âyan (ileri gelenler)
ayan beyan
Ayancık (ilçe)
ayandon
ayan olmak
ayar
ayarcı
ayar etmek
ayarı bozuk,-ğu
ayarlama
ayarlamak
ayarlanma
ayarlanmak
ayarlatma
ayarlatmak
ayarlı
ayarsız
ayarsızlık,-ğı
ayartı
ayartıcı
ayartıcılık,-ğı
ayartılma
ayartılmak
ayartma
ayartmak
Ayaş (ilçe)
ayaz
ayazlama
ayazlamak
ayazlanma
ayazlanmak
ayazlatma
ayazlatmak
ayazlık,-ğı
ayazma
ay balığı
ay balığıgiller
ay balta
Aybastı (ilçe)
aybaşı
aybeay
ayça
ayçiçeği
ayçöreği
ay dede
aydemir
aydın
Aydın
Aydıncık (ilçe)
aydınger
aydınlanma
aydınlanmak
Aydınlar (ilçe)
aydınlatıcı
aydınlatılma
aydınlatılmak
aydınlatma
aydınlatmak
aydınlık,-ğı
aydınlıkölçer
Aydıntepe (ilçe)
ayet
ay evi
aygın
aygın baygın
aygır
aygır deposu
aygıt
ay-gün takvimi
ay-gün yılı
ayı
ayıbacağı (yelken tarzı)
ayı balığı
ayıboğan
ayıcı
ayıcılık,-ğı
ayıgiller
ayı gülü
ayık,-ğı
ayıklama
ayıklamak
ayıklanma
ayıklanmak
ayıklatma
ayıklatmak
ayıklık,-ğı
ayıkulağı (bitki)
ayılık,-ğı
ayılma
ayılmak
ayıltı
ayıltma
ayıltmak
ayın
ayınga
ayıngacı
ayıngacılık,-ğı
ayıp,-bı
ayıp etmek
ayıplama
ayıplamak
ayıplanma
ayıplanmak
ayıplı
ayıpsız
ayıraç,-cı
ayıran
ayırıcı
ayırım
ayırım yapmak
ayırma
ayırmaç,-cı
ayırmak
ayırt edilmek
ayırt etmek
ayırtı
ayırtma
ayırtmak
ayırtman
ayırtmanlık,-ğı
ay ışığı
ayıt
ayı üzümü
ayin
ay karanlığı
aykırı
aykırı doğrular
aykırı katmanlaşma
aykırılama
aykırılamak
aykırılaşma
aykırılaşmak
aykırılık,-ğı
aykırı olmak
ayla
aylak,-ğı
aylakçı
aylakçılık,-ğı
aylaklık,-ğı
aylaklık etmek
aylak olmak
aylama
aylamak
aylandız
aylanma
aylanmak
aylı
aylık,-ğı
aylıkçı
aylıklı
ayma
aymak
aymaz
aymazlık,-ğı
ay modülü
ayn
ayna
aynabakar
aynacı
aynalı
aynalık,-ğı
aynalık tahtası
aynalı sazan
aynasız
aynasızlık,-ğı
ayna taşı
ayna tırnağı
aynaz
aynen
aynı
aynılık,-ğı
aynısefa
aynıyla
aynî
aynî hak,-kkı
ayniyat
ayniyet
aynştayniyum
ayol
ay örümceği
ayraç,-cı
ayran
ayran ağızlı
ayran budalası
ayrancı
Ayrancı (ilçe)
ayrancılık,-ğı
ayran delisi
ayran gönüllü
ayranlaşma
ayranlaşmak
ayrı
ayrı basım
ayrıca
ayrıcalı
ayrıcalık,-ğı
ayrıcalıklı
ayrıcalıksız
ayrıcasız
ayrı cinsten
ayrıç,-cı
ayrı çanak yapraklılar
ayrık,-ğı
ayrık küme
ayrıklı
ayrıklık,-ğı
ayrık otu
ayrıksı
ayrıksı ay
ayrıksılık,-ğı
ayrıksı yıl
ayrıksız
ayrılaşma
ayrılaşmak
ayrılı
ayrılık,-ğı
ayrılış
ayrılışma
ayrılışmak
ayrılma
ayrılmak
ayrılmazlık,-ğı
ayrım
ayrımlama
ayrımlaşma
ayrımlaşmak
ayrımlı
ayrımlılık,-ğı
ayrımsama
ayrımsamak
ayrımsız
ayrımsızlık,-ğı
ayrıntı
ayrıntılı
ayrışık,-ğı
ayrışıklık,-ğı
ayrışım
ayrışma
ayrışmak
ayrıştırma
ayrıştırmak
ayrıt
ayrı taç yapraklılar
aysar
aysberg
aysfilt,-di
aysız
ayşekadın (fasulye)
ay takvimi
aytışma
aytışmak
ay tutulması
ayva
ayvadana
Ayvacık (ilçe)
ayva hoşafı
ayva kompostosu
ayvalık,-ğı
Ayvalık (ilçe)
ayvan
ayva reçeli
ayva tüyü
ayvaz
ayyar
ayyarlık,-ğı
ayyaş
ayyaşlık,-ğı
ay yıldız
ay yılı
ayyuk
az
aza
azade
azadelik,-ği
azalma
azalmak
azaltma
azaltmak
azamet
azametli
azamî
azap,-bı
azar
azarlama
azarlamak
azarlanma
azarlanmak
azarlatma
azarlatmak
azat,-dı
azat etmek
azat eylemek
azatlı
azatlık,-ğı
azatsız
az buçuk,-ğu
azca
az çok
Azdavay (ilçe)
azdırılma
azdırılmak
azdırma
azdırmak
azelya
Azerbaycan
Azerbaycanlı
Azerî
Azerîce
azgın
azgınlaşma
azgınlaşmak
azgınlık,-ğı
azı
azıcık,-ğı
azı dişi
azık,-ğı
azıklı
azıklık,-ğı
azılı
azımsama
azımsamak
azınlık,-ğı
azınlık hükûmeti
azışma
azışmak
azıştırma
azıştırmak
azıtma
azıtmak
azil,-zli
azim,-zmi
azimet
azimet etmek
azimli
aziz
azize
Aziziye 
azizlik,-ği
azizlik etmek
azledilme
azledilmek
azletme
azletmek
azlık,-ğı
azlolunma
azlolunmak
azma
azmak
azmak,-ğı
azman
azmanlaşma
azmanlaşmak
azmetme
azmetmek
azmettirme
azmettirmek
aznavur
aznif
azoik,-ği
azot
azotlama
azotlamak
azotlu
azotometre
Azrail
azvay

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=