Sitemize Hoşgeldiniz Sitemiz Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kurulmuştur..!
   
     
      
 D-

İMLA KLAVUZU

A

B

C-Ç

D

E-F

G

H

I-İ

K

L-M-N

O-Ö

P-R

S-Ş

T-U

V-Y-Z

                                            D

da

Dadacı

Dadacılık,-ğı

Dadaist

Dadaizm

dadandırma

dadandırmak

dadanma

dadanmak

dadaş

dadaşlık,-ğı

Daday (ilçe)

dadı

dadılık,-ğı

dağ

dağ adamı

dağ ağacı

dağalası (balık)

dağ anası

dağar

dağarcık,-ğı

dağ armudu

dağ ayısı

dağ başı

dağ bayır

dağ birliği (askerlik)

dağcı

dağcılık,-ğı

dağ çamı

dağ çileği

dağdağa

dağdağalı

dağdağasız

dağ dalak otu

dağ elması

dağ eriği

dağ eteği

dağ evi

dağ gölü

dağ havası

dağılım

dağılış

dağılma

dağılmak

dağınık,-ğı

dağınık ışık,-ğı

dağınıklık,-ğı

dağıntı

Dağıstan

Dağıstanlı

dağıtıcı

dağıtıcılık,-ğı

dağıtık,-ğı

dağıtılma

dağıtılmak

dağıtım

dağıtım bürosu

dağıtımcı

dağıtımcılık,-ğı

dağıtım evi

dağıtış

dağıtma

dağıtmak

dağî

dağ iklimi

dağ ispinozu

dağ keçisi

dağ kedisi

dağ kırlangıcı

dağ kolu (coğrafya)

dağ koyunu

dağ köyü

dağlağı

dağ lâlesi

dağlama

dağlamak

dağlama resmi

dağlanış

dağlanma

dağlanmak

dağlar anası

dağlatış

dağlatma

dağlatmak

dağlayış

dağlı

dağlıç,-cı

dağlık,-ğı

dağ merası

dağ nanesi

dağ oluşu

dağ otlağı

dağ serçesi

dağ servisi

dağ sıçanı

dağ soğanı

dağ sümbülü

dağ taş

dağ tavuğu

dağ topu (askerlik)

dağ yemişi

dağ yolu

dağ zebrası

daha

dahası

dahdah

dahi (bile)

dâhi (yaratıcı gücü olan kimse)

dâhice

dahil,-hli (karışma)

dâhil (iç, içeri)

dâhilen

dâhil etmek

dâhilî

dâhilî deniz

dâhilî harp,-bi

dâhilik,-ği

dâhilî nizamname

dâhilî talimatname

dâhiliye

dâhiliyeci

dâhiliye mütehassısı

dâhiliye subayı

dâhil olmak

dâhiyane

dahletme

dahletmek

dahra

daim

daima

daim etmek

daim eylemek

daimî

daim olmak

dair

daire

daire kesmesi

daire parçası

dairesel

dairevî

dakik

dakika

daktilo

daktilo etmek

daktilograf

daktilografi

daktilo kâğıdı

daktiloluk,-ğu

daktilo makinesi

daktilo masası

daktilo şeridi

daktiloskopi

dal

dalak,-ğı

dalak otu

dalâlet

dalama

dalamak

Dalaman (ilçe)

dalan

dalancı

dalancılık,-ğı

dalaş

dalaşma

dalaşmak

dalavere

dalavereci

dalaverecilik,-ği

dalbastı

daldan dala

daldırılma

daldırılmak

daldırış

daldırma

daldırmak

daldırtma

daldırtmak

daldız

dalfes

dalga

dalga bandı

dalga boyu

dalgacı

dalgacık,-ğı

dalgacılık,-ğı

dalga çukuru

dalga genliği

dalgakıran

dalga kuşağı

dalgalandırıcı

dalgalandırış

dalgalandırma

dalgalandırmak

dalgalanma

dalgalanmak

dalgalı

dalgalı akım

dalgalı akım üreteci

dalgaölçer

dalga sırtı

dalgasız

dalga tepesi

dalga uzunluğu

dalga yüksekliği

dalgı

dalgıç,-cı

dalgıç böcekler

dalgıç kuşları

dalgıç kuşu

dalgıç kuşugiller

dalgıçlık,-ğı

dalgın

dalgınca

dalgınlaşma

dalgınlaşmak

dalgınlık,-ğı

dalgır

dalgündüz

dalıcı

dalınç,-cı

dalış

dalız

dalkavuk,-ğu

dalkavukça

dalkavuklaşma

dalkavuklaşmak

dalkavukluk,-ğu

dalkavukluk etmek

dalkılıç,-cı

dalkıran

dalkurutan

dallama

dallamak

dallandırma

dallandırmak

dallanış

dallanma

dallanmak

dallı

dallı budaklı

dallı güllü

dalma

dalmak

dalöğle

dalsı

dalsız

daltaban

daltonizm

daluyku

dalya

dalyan

dalyancı

dalyan çorbası

dalyasan

dam

dama

damacana

damacı

damak,-ğı

damak eteği

damaklı

damaklı diş

damaksı

damaksıl

damaksıllaşma

damaksıllaşmak

damaksıllaşmış

damaksıllaştırma

damaksıllaştırmak

damaksız

damak tadı

damak ünsüzü

Damal (ilçe)

damalı

dam altı

damar aktarma

damarcık,-ğı

damardaraltan

damargenişleten

damarı bozuk,-ğu

damarlandırma

damarlanma

damarlanmak

damarlı

damar sertliği

damarsız

damar tabaka

damar tıkanıklığı

damasko

damat,-dı

dama tahtası

dama taşı

damatlık,-ğı

damdazlak,-ğı

damga

damgacı

Damga Kanunu

damgalama

damgalamak

damgalanma

damgalanmak

damgalatma

damgalatmak

damgalayış

damgalı

damga pulu

damgasız

damga vergisi

damıtıcı

damıtık,-ğı

damıtılma

damıtılmak

damıtma

damıtmak

damızlık,-ğı

dam koruğu

dam koruğugiller

damla

damla hastalığı

damlalık,-ğı

damlama

damlamak

damla sakızı

damla taş

damla taşı

damlatılma

damlatılmak

damlatma

damlatmak

damper

damperli

damping

dana

danaayağı (bitki)

danaburnu (böcek)

danacı

danadili (cönk)

dana eti

dana humması

danakıran otu

Danca

dan dan

dandini

dan dun

dang

dangadak

dangalak,-ğı

dangalakça

dangalaklık,-ğı

dangıldama

dangıldamak

dangıl dungul

dangırdama

dangırdamak

danış

danışık,-ğı

danışıklı

danışıklı dövüş

danışıklık,-ğı

danışılma

danışılmak

danışma

danışma bürosu

danışmak

danışma kurulu

danışma meclisi

danışman

danışmanlık,-ğı

Danimarka

Danimarkalı

daniska

dank

dans

dansçı

dans etmek

dansimetre

dansing

dansör

dansörlük,-ğü

dansöz

dansözlük,-ğü

dantel

dantelâ

dantel ağacı

dantelâlı

dantelli

dapdar

dapdaracık,-ğı

dar (ensiz)

dâr (ev)

dara

daraban

daracık,-ğı

daraç,-cı

dar açı

dara dar

darağacı

daralış

daralma

daralmak

daraltıcı

daraltılma

daraltılmak

daraltma

daraltmak

darasız

darbe

darbeci

darbeleme

darbelemek

darbımesel

dar boğaz

darbuka

darbukacı

darca

dardağan

Darende (ilçe)

Dargeçit (ilçe)

dar gelirli

dargın

dargınlaşma

dargınlaşmak

dargınlık,-ğı

dar görüşlü

dar hat,-ttı

darı

darıcan

darı darına

dârıdünya

dârıfülfül

darılgan

darılganlık,-ğı

darılma

darılmaca

darılmak

darıltma

darıltmak

dar kafalı

darlaşma

darlaşmak

darlaştırma

darlaştırmak

darlık,-ğı

darmadağın

darmadağınık,-ğı

darmaduman

darmaduman etmek

darmaduman olmak

darp,-bı

darp etmek

darphane

darülâceze

darülfünun

dar ünlü

Darvincilik,-ği

dasit

dasitan

dasitanî

dastar

Datça (ilçe)

datif

daüssıla

dav

dava

davacı

dava etmek

davalaşma

davalaşmak

davalı

davalık,-ğı

davar

Davas

dava vekili

davet

davetçi

davet etmek

davetiye

davetkâr

davetli

davetname

davetsiz

davlumbaz

davrandırma

davrandırmak

davranış

davranışçılık,-ğı

davranma

davranmak

davudî

davul

davulcu

davulculuk,-ğu

davul tokmağı

davya

dayak,-ğı

dayak arsızı

dayak cezası

dayak düşkünü

dayak kaçkını

dayaklama

dayaklamak

dayaklık,-ğı

dayalı

dayalı döşeli

dayama

dayamak

dayanak,-ğı

dayanak noktası

dayanç,-cı

dayandırma

dayandırmak

dayanıklı

dayanıklılık,-ğı

dayanıksız

dayanıksızlık,-ğı

dayanılma

dayanılmak

dayanım

dayanırlık,-ğı

dayanış

dayanışık,-ğı

dayanışma

dayanışmacı

dayanışmacılık,-ğı

dayanışmak

dayanışmalı

dayanma

dayanmak

dayantı

dayatma

dayatmak

dayattırma

dayattırmak

dayı

dayılık,-ğı

dayıoğlu

dayızade

daz

dazara dazar

dazara dazır

Dazkırı'yı (ilçe)

dazlak,-ğı

dazlaklık,-ğı

dazlama

dazlamak

de

debagat

debbe

debboy

debdebe
debdebeli

debeleniş

debelenme

debelenmek

debi

debil

debillik,-ği

debriyaj

deccal

Deccal

decrescendo

dede

dedelik,-ği

dedikodu

dedikoducu

dedikoduculuk,-ğu

dedikodu etmek

dedikodu kumkuması

dedikodu yapmak

dedirme

dedirmek

dedirtme

dedirtmek

dedüksiyon

def,-f'i

defa

defans

def'aten

defetme

defetmek

defile

defin,-fni

define

defineci

definecilik,-ği

deflâsyon

defleme

deflemek

defne

defnedilme

defnedilmek

defnegiller

defnetme

defnetmek

defne yaprağı

defnolunma

defnolunmak

defo

defolma

defolmak

defolu

deformasyon

deforme

deforme olmak

defosuz

defroster

defter

defterci

deftercilik,-ği

defterdar

defterdarlık,-ğı

defter emini

defterhane

defterikebir

degajman

değdiriş

değdirme

değdirmek

değer

değer artırma

değerbilir

değerbilirlik,-ği

değerbilmez

değerbilmezlik,-ği

değer düşürme

değer düşürümü

değer kuramı

değerleme

değerlendirilme

değerlendirilmek

değerlendirme

değerlendirmek

değerlenme

değerlenmek

değerler dizisi

değerli

değerli kâğıt,-dı

değerlilik,-ği

değersiz

değersizlik,-ği

değer yargısı

değgin

değil

değim

değimli

değimsiz

değin

değini

değiniş

değinme

değinmek

değinti

değirme

değirmek

değirmen

değirmenci

değirmencilik,-ği

değirmenlik,-ği

değirmen taşı

değirmi

değirmileme

değirmilemek

değirmileşme

değirmileşmek

değirmilik,-ği

değirmi sakal

değiş

değişen yıldız

değiş etmek

değişici

değişik,-ği

değişiklik,-ği

değişiklik teklifi

değişiklik yapmak

değişim

değişimli

değişimli ünsüzler

değişinim

değişinimci

değişinimcilik,-ği

değişiş

değişke

değişken

değişkenlik,-ği

değişkin

değişkinlik,-ği

değişme

değişmek

değiştirge

değiştirgeç,-ci

değiştirici

değiştiriliş

değiştirilme

değiştirilmek

değiştirim

değiştirme

değiştirmek

değiştirtme

değiştirtmek

değiş tokuş

değme

değmek

değnek,-ği

değnekçi

değnekçilik,-ği

değnekleme

değneklemek

deh

deha

dehalet

dehleme

dehlemek

dehlenme

dehlenmek

dehliz

dehşet

dehşetlenme

dehşetlenmek

dehşetli

dejenere

dejenere etmek

dejenereleşme

dejenereleşmek

dejenere olmak

dek

dekadan

dekadanlık,-ğı

dekagram

dekalitre

dekametre

dekan

dekanlık,-ğı

dekar

Dekartçı

Dekartçılık,-ğı

dekaster

dekatlon

deklânşör

deklârasyon

deklâre

deklâre etmek

dekolte

dekont

dekor

dekorasyon

dekoratif

dekoratör

dekoratörlük,-ğü

dekorcu

dekorculuk,-ğu

dekore

dekore etmek

dekovil

dekstrin

dekstroz

delâlet

delâlet etmek

deldirme

deldirmek

delecek,-ği

delegasyon

delege

delegelik,-ği

delgeç,-ci

delgi

delgiç,-ci

deli

deli alacası

deli bal

deli balta

delibaş (hastalık)

deli bozuk,-ğu

deli bozukluk,-ğu

delice

Delice (ilçe)

delice doğan

delicesine

delici

deli dana hastalığı

deli divane

deli dolu

deli etmek

deli fişek,-ği

deli fişeklik,-ği

deli gömleği

deli güllâbicisi

deli ırmak,-ğı

delik,-ği

delikanlı

delikanlılık,-ğı

delik deşik,-ği

delikli

delikliler

deliksiz

deliksiz uyku

delil

delilenme

delilenmek

delilik,-ği

delinme

delinmek

deli olmak

deli orman (orman)

Deliorman (yer adı)

deli otu

deliriş

delirme

delirmek

delirtme

delirtmek

deli saçması

delişmen

delişmence

delişmenlik,-ği

delişmenlik etmek

delk

delme

delmek

delta

delta kası

dem

demagog

demagogluk,-ğu

demagoji

demagoji yapmak

deme

demeç,-ci

demek

demet

demetleme

demetlemek

demetlenme

demetlenmek

demetletme

demetletmek

demetli

demevî

demin

demincek

deminden

deminki

demir

demir ağacı

demirbaş

demir bilek,-ği

demir boku

demirci

Demirci (ilçe)

demircilik,-ği

demirci mengenesi

demir dikeni

demirhane

demir hat,-ttı

demirhindi (bitki)

demirî

demirkapan

demir kapı

Demirkapı (yer adı)

Demirkazık (yıldız)

demir kırı (renk)

Demirköy (ilçe)

demirleme

demirlemek

demirleşme

demirleşmek

demirli

demirli beton

Demirözü'nü (ilçe)

demir pası

demir perde (tiyatro)

Demirperde (doğu bloku)

demir resmi

demir yeri

demir yolcu

demir yolculuk,-ğu

demir yolu

demir yumruk,-ğu

demiurgos

demleme

demlemek

demlendirme

demlendirmek

demlenme

demlenmek

demli

demlik,-ği

demode

demograf

demografi

demografik,-ği

demokrasi

demokrat

demokratik,-ği

demokratikleşme

demokratikleşmek

demokratikleştirme

demokratikleştirmek

demokratlaşma

demokratlaşmak

demokratlık,-ğı

demonstrasyon

denaet

denden

denden işareti

denek,-ği

denek taşı

deneme

denemeci

denemecilik,-ği

denemek

deneme tahtası

deneme yayını

denenme

denenmek

denet

denetçi

denetçilik,-ği

denetici

denetilme

denetilmek

denetim

denetimci

denetim kurulu

denetimli

denetimsiz

denetleme

denetlemek

denetleme kurulu

denetleme raporu

denetleme yapmak

denetlenme

denetlenmek

denetleyici

deney

deneyci

deneycilik,-ği

deneyim

deneyimli

deneyimsiz

deneyimsizlik,-ği

deneyiş

deney kabı

deneyleme

deneylemek

deneyli

deneysel

deneyselcilik,-ği

deneysellik,-ği

deneysiz

deney tüpü

deneyüstü

deneyüstücülük, -ğü

denge

denge kalası

dengeleme

dengelemek

dengelenme

dengelenmek

dengeleyici

dengeli

dengesiz

dengesizleştirme

dengesizleştirmek

dengesizlik,-ği

deni

denilme

denilmek

deniz

denizalası (balık)

denizaltı,-yı

deniz altı

denizaltıcı

denizaltıcılık,-ğı

denizanası

denizaslanı

denizaşırı

deniz ataşesi

denizatı (balık)

deniz ayısı

deniz basması

deniz bilimci

deniz bilimi

denizci

denizcilik,-ği

denizçakısı (yumuşakça)

deniz çulluğu

denizdanteli (deniz hayvanı)

deniz depremi

deniz dibi

deniz feneri

denizgergedanı

denizgülü (hayvan)

denizgüzeli (balık)

deniz hamamı

deniz haritası

denizhıyarı (deniz hayvanı)

denizhıyarları

deniz hukuku

denizısırganları (hayvan)

denizibiği (bitki)

deniziğnesi (balık)

deniz iklimi

denizineği

denizkadayıfı (bitki)

deniz kaplumbağası

deniz kazı

denizkedisi (balık)

denizkestanesi (yumuşakça)

deniz kırlangıcı

denizkızı (balık)

deniz kızı (mitoloji)

denizkozalağı (yumuşakça)

denizköpüğü (lüle taşı)

deniz kulağı (coğrafya)

deniz kuvvetleri

denizlâlesi (deniz hayvanı)

Denizli

denizlik,-ği

deniz marulu

deniz mavisi

denizmaymunu (balık)

deniz menekşesi (çiçek)

deniz mili

deniz motoru

deniz ördeği

deniz örümceği

denizpalamudu (böcek)

denizpelidi (böcek)

deniz pırasası (yosun)

deniz piyadesi

deniz rezenesi

deniz sarmaşığı

deniz seviyesi

deniz suyu

denizşakayığı (hayvan)

denizşakayıkları

deniztarağı (yumuşakça)

deniz tavşancılı

deniztavşanı (yumuşakça)

deniz tekesi (karides)

deniztilkisi (balık)

deniz uçağı

deniz üssü

deniz üzümü

deniz yeli

deniz yılanı

denizyıldızı (deniz hayvanı)

denizyıldızları

deniz yolu

deniz yosunu

denk,-gi

denkçi

denklem

denkleme

denklemek

denklemler sistemi

denkleşme

denkleşmek

denkleştirme

denkleştirmek

denklik,-ği

denktaş

denli

denlilik,-ği

denme

denmek

densiz

densizlenme

densizlenmek

densizleşme

densizleşmek

densizlik,-ği

denşirme

denşirmek

deontoloji

depar

departman

depderin

deplâsman

depo

depocu

depoculuk,-ğu

depo etmek

depolama

depolamak

depolanma

depolanmak

depozit

depozito

deprem

deprem bilimci

deprem bilimi

deprem bölgesi

depremçizer

deprem kuşağı

deprem merkezi

depremyazar

deprenme

deprenmek

depresyon

depreşme

depreşmek
depreştirme

depreştirmek

derakap

derbeder

derbederlik,-ği

derbent,-di

Derbent (ilçe)

derç,-ci

derç etmek

derdest

derdest etmek

dere

derebeyi

derebeylik,-ği

Derebucak (ilçe)

derece

dereceleme

derecelemek

derecelendirilme

derecelendirilmek

derecelendirme

derecelendirmek

dereceli

derecesiz

dereke

Dereli (ilçe)

dereotu

Derepazarı'nı (ilçe)

dere tepe

dergâh

dergi

dergicilik,-ği

derhâl

deri

deri altı

derici

dericilik,-ği

Derik (ilçe)

derili

derilme

derilmek

derim evi

derin

derince

derinden derine

derin dondurucu

Derinkuyu (ilçe)

derinlemesine

derinleşme

derinleşmek

derinleştirme

derinleştirmek

derinletme

derinletmek

derinliğine

derinlik,-ği

derinlik kayaçları

derinti

derin uyku

derisi dikenliler

derişik,-ği

derişiklik,-ği

derişme

derişmek

derivasyon

derk

derkenar

derk etmek

derlem

derlemci

derlemcilik,-ği

derleme

derlemek

derlenme

derlenmek

derleyici

derleyicilik,-ği

derli toplu

derman

dermansız

dermansızlaşma

dermansızlaşmak

dermansızlık,-ğı

dermatolog,-ğu

dermatoloji

derme

derme çatma

dermek

dermeyan

dermeyan etmek

dermit

dernek,-ği

dernekçi

dernekçilik,-ği

dernekleşme

dernekleşmek

Dernekpazarı'nı (ilçe)

derneşik,-ği

derpiş

derpiş etmek

ders

ders dışı

dershane

dersiam

ders içi

derslik,-ği

ders yapmak

dert,-di

dert edinmek

dert etmek

dert küpü

dertlenme

dertlenmek

dertleşme

dertleşmek

dertli

dertlilik,-ği

dert olmak

dertop

dertop etmek

dertop olmak

dert ortağı

dert sahibi

dertsiz

dertsizlik,-ği

deruhte

deruhte etmek

derun

derunî

derviş

dervişane

dervişçe

dervişlik,-ği

derya

deryadil

derz

desen

desenci

desenli

desensiz

desibel

desigram

desikatör

desilitre

desimetre

desinatör

desinatörlük,-ğü

desise

desister

despot

despotik,-ği

despotizm

despotluk,-ğu

dessas

dest

destan

destancı

destanî

destanlaşma

destanlaşmak

destansı

deste

desteci

destek,-ği

destek doku

destekleme

destekleme alımı

desteklemek

desteklenme

desteklenmek

destekleşme

destekleşmek

destekleyiş

destekli

destekli bütçe

destek olmak

desteksiz

desteleme

destelemek

destelenme

destelenmek

desteleyici

desteleyicilik,-ği

destroyer

destur

destursuz

desturun

deşarj

deşarj olmak

deşeleme

deşelemek

deşifre

deşifre etmek

deşifre olmak

deşik,-ği

deşilme

deşilmek

deşme

deşmek

detant

detay

detektif

detektiflik,-ği

detektör

deterjan

determinant

determinasyon

determinist

determinizm

dev

deva

devaimisk

devalüasyon

devam

devam etmek

devamlı

devamlılık,-ğı

devamsız

devamsızlık,-ğı

dev anası

devasa

devasız

dev aynası

deve

deveboynu (boru)

deveci

devecilik,-ği

deve dikeni

deve dişi

deve döşlü

deve elması

deve kini

deve kolu

deve kuşu

Develi (ilçe)

develik,-ği

deveran

deveranıdem

devetabanı (bitki)

deve tımarı

devetüyü (renk)

deve tüyü

devetüyü rengi

deve yürekli

devim

devim bilimi

devimli

devimsel

devimselcilik,-ği

devimsellik,-ği

devimsiz

devindirme

devindirmek

devin duyumu

devingen

devingenlik,-ği

devinim

devinme

devinmek

devinme olayı

devir,-vri

devirli

devirme

devirmek

devitken

devitme

devitmek

dev köpek balığıgiller

devleşme

devleşmek

devleştirme

devleştirmek

devlet

devlet adamı

devlet baba

devlet bankası

devlet başkanı

devletçi

devletçilik,-ği

devlet düşkünü

devlethane

devlet kapısı

devlet kuşu

devletler arası

devletleştirilme

devletleştirilmek

devletleştirme

devletleştirmek

devletli

devletlû

devoniyen

devralma

devralmak

devran

devre

devredilme

devredilmek

Devrek (ilçe)

Devrekâni (ilçe)

devre mülk

devren

devretme

devretmek

devrî

devridaim

devrihindî

devrik,-ği

devrik cümle

devrikebir

devriklik,-ği

devriliş

devrilme

devrilmek

devrim

devrimci

devrimcilik,-ği

devrirevan

devrisi

devriye

devrolunma

devrolunmak

devşirilme

devşirilmek

devşirim

devşirimli

devşirimsiz

devşirme

devşirmek

deyi

deyim

deyimleşme

deyimleşmek

deyiş

deyyus

dezavantaj

dezenfektan

dezenfekte

dezenfekte etmek

dığan

dığdığı

dığdık,-ğı

dılak,-ğı

dımbırdatma

dımbırdatmak

dımdızlak,-ğı

Dımışk

dırdır

dır dır

dırdırcı

dırdır etmek

dırdırlanma

dırdırlanmak

dırıltı

dırlanma

dırlanmak

dırlaşma

dırlaşmak

dış

dış açı

dışa dönük,-ğü

dışa dönüklük,-ğü

dış âlem

dış alım

dış alımcı

dış alımcılık,-ğı

dışarı

dışarılı

dışarısı

dışarlık,-ğı

dışarlıklı

dış asalak,-ğı

dış atışı

dışa vurum

dışa vurumcu

dışa vurumculuk,-ğu

dış başkalaşım

dışbeslenen

dış beslenme

dış borç,-cu

dışbükey

dış çevre

dış çizgisi

dış çokgen

dış deri

dış dünya

dış evlilik,-ği

dış gezegen

dış gezi

dış güçler

dış hat,-ttı

dışık,-ğı

dışınlı

dış işleri

dış kapak,-ğı

dışkı

dışkılık,-ğı

dış kredi

dış kulak,-ğı

dış kutsal

dışlama

dışlamak

dış lâstik,-ği

dışlaştırma

dışlaştırmak

dış merkezli

dış merkezlik,-ği

dış odun

dış pazar

dış pazarlama

dış piyasa

dış plâzma

dışrak,-ğı

dışsal

dış satım

dış satımcı

dış satımcılık,-ğı

dıştan

dış ters açı

dış yarıçap

dış yüz

dış zar

dızdık,-ğı

dızdız

dızdızcı

dızdızcılık,-ğı

dızlak,-ğı

dızman

dialkol,-lü

diba

dibace

dibek,-ği

Dicle (ilçe)

didaktik,-ği

didar

didik didik

didikleme

didiklemek

didikleniş

didiklenme

didiklenmek

didiniş

didinme

didinmek

didinti

didişim

didişken

didişme

didişmek

didon

didona

didon sakallı

difana

difenbahya

diferansiyel

diferansiyel denklem

diferansiyel hesap,-bı

difraksiyon

difteri

difterili

diftong

diftonglaşma

diftonglaşmak

Digor (ilçe)

diğer

diğerkâm

diğerkâmlık,-ğı

dijital,-li

dik

dik açı

dik âlâsı

dik başlı

dik biçme

dikçe

dikdörtgen

dikeç,-ci

dikel

dikelme

dikelmek

diken

dikence

diken dutu

dikenleşme

dikenleşmek

dikenli

dikenli balık,-ğı

dikenli balıkgiller

dikenlik,-ği

dikenli meyan

dikenli salyangoz

dikenli tel

dikenli yüzgeçliler

dikensi

dikensi çıkıntı

dikensiz

dikey

dikgen

dikici

dikicilik,-ği

dikili

Dikili (ilçe)

dikiliş

dikili taş

dikilme

dikilmek

dikim

dikim evi

dikimhane

dikine

dikine tıraş

dikiş

dikişçi

dikişçilik,-ği

dikişli

dikiş okuması

dikiş payı

dikişsiz

dikit

dikiz

dikiz aynası

dikizci

dikizcilik,-ği

dikiz etmek

dikizleme

dikizlemek

dik kafalı

dikkat,-ti

dikkat etmek

dikkatli

dikkatsiz

dikkatsizlik,-ği

dikkatsizlik etmek

dikkat toplaşımı

diklemesine

diklenme

diklenmek

dikleşme

dikleşmek

dikleştirme

dikleştirmek

diklik,-ği

dikme

dikmek

dikmelik,-ği

dikmen

Dikmen (ilçe)

dik rüzgâr

dikse

dik silindir

diksiyon

dikta

diktacı

diktacılık,-ğı
 

diktafon

diktatör

diktatörlük,-ğü

dikte

dikte etmek

diktirme

diktirmek

diktirtme

diktirtmek

dik üçgen

dik yamuk,-ğu

dil

dil akrabalığı

dilaltı (hastalık)

dil altı

dil altı bezleri

dil atlası

dilatometre

dil avcısı

dilâver

dil balığı

dilbasan

dilbaz

dilber

dilberdudağı (tatlı)

dil bilgisi

dil bilimci

dil bilimi

dil bilimsel

dil birliği

dilci

dilcik,-ği

dilcilik,-ği

dil coğrafyası

dil dalaşı

dildaş

dil ebesi

dilek,-ği

dilekçe

dilek kipi

dile kolay

dileme

dilemek

dilemma

dilenci

dilenci çanağı

dilencilik,-ği

dilencilik etmek

dilenci vapuru

dilendirme

dilendirmek

dileniş

dilenme

dilenmek

dileyici

dil felsefesi

dilfüruz

dili bozuk,-ğu

dilim

dilimleme

dilimlemek

dilimleniş

dilimlenme

dilimlenmek

dilimleyiş

dilinim

dilinme

dilinmek

diliş

dili tutuk,-ğu

dili uzun

dili yatkın

dili zifir

dil kavgası

dil lâboratuvarı

dillendirme

dillendirmek

dillenme

dillenmek

dilleşme

dilleşmek

dilli

dilli düdük,-ğü

dilmaç,-cı

dilmaçlık,-ğı

dilme

dilmek

dil oğlanı

dil öğrenimi

dil öğretimi

dil pelesengi

dil peyniri

dilsever

dilsiz

dilsizlik,-ği

dil sürçmesi

dil şakası

dil tutukluğu

dilüviyum

dil yarası

dimağ

dimdik,-ği

dimi

diminuendo

dimnit

dimyat

din

din adamı

dinamik,-ği

dinamikleşme

dinamikleşmek

dinamit

dinamitçi

dinamitleme

dinamitlemek

dinamitlenme

dinamitlenmek

dinamit lokumu

dinamizm

dinamo

dinamometre

dinar

Dinar (ilçe)

din birliği

dinci erki

dinç

dinçleşme

dinçleşmek

dinçlik,-ği

dindar

dindarlık,-ğı

dindaş

dindaş olmak

din dışı

dindirme

dindirmek

din doruğu

dinelme

dinelmek

dinen

dineri

din erkçilik,-ği

din erki

din felsefesi

dingi

dingil

dingildek,-ği

dingildeme

dingildemek

dingilli

dingin

dingincilik,-ği

dinginleşme

dinginleşmek

dinginlik,-ği

dinî

dini bütün

diniş

dink,-gi

dinleme

dinlemek

dinleme salonu

dinlence

dinlendirici

dinlendirilmiş

dinlendirme

dinlendirmek

dinlenme

dinlenmek

dinlenme kampı

dinlenme salonu

dinleti

dinletme

dinletmek

dinleyici

dinleyicilik,-ği

dinleyiş

dinme

dinmek

dinozor

dinozorlar

din öncesi

dinsel

dinsiz

dinsizlik,-ği

dip,-bi

dip ağı

dip bucak,-ğı

dipçik,-ği

dipçikleme

dipçiklemek

dipçiklenme

dipçiklenmek

dipdinç

dipdiri

dip doruk,-ğu

dipfriz

dip koçanı

diplârya

dipleme

diplemek

diploma

diplomalı

diplomasız

diplomasi

diplomat

diplomatik,-ği

diplomatlık,-ğı

dipnot

dipsiz

dirayet

dirayetli

dirayetsiz

dirayetsizlik,-ği

direk,-ği

direkçi

direklik,-ği

direksiyon

direkt

direktif

direktör

direktörlük,-ğü

direme

diremek

diren

direnç,-ci

dirençli

dirençsiz

direngen

direngenlik,-ği

direnim

direniş

direnişçi

direnleme

direnlemek

direnme

direnmek

direşken

direşme

direşmek

diretme

diretmek

direy

dirgen

dirgenleme

dirgenlemek

dirhem

diri

dirice

diriğ

diriğ etmek

diriksel

diriksel ısı

diril

dirileşme

dirileşmek

diril ısı

dirilik,-ği

diriliş

dirilme

dirilmek

diriltici

diriltme

diriltmek

dirim

dirim bilimci

dirim bilimcilik,-ği

dirim bilimi

dirim bilimsel

dirim konisi

dirim kurgu

dirim kurgusal

dirimli

dirimlik,-ği

dirimsel

dirimselcilik,-ği

 

dirim suyu

diri örtü

dirlik,-ği

dirlik düzenlik,-ği

dirliksiz

dirliksizlik,-ği

dirsek,-ği

dirsek kemiği

dirsekleme

dirseklemek

dirseklenme

dirseklenmek

dirseklik,-ği

disimilâsyon

disiplin

disiplin cezası

disiplin kurulu

disiplinli

disiplinsiz

disiplinsizlik,-ği

disiplin suçu

disk

diskalifiye

diskalifiye etmek

diskalifiye olmak

disk atma

disket

diskjokey

disko

diskotek,-ği

diskur

dispanser

dispeç,-ci

dispeççi

disprosyum

distribütör

distribütörlük,-ğü

diş

diş ağrısı

diş bademi

dişbudak,-ğı

diş buğdayı

diş çekimi

dişçi

dişçilik,-ği

diş-damak ünsüzü

diş-dudak ünsüzü

dişe diş

dişeği

dişeğileme

dişeğilemek

dişeme

dişemek

diş eti

diş eti-damak ünsüzü

diş eti-dudak ünsüzü

diş eti ünsüzü

diş fırçası

diş hekimi

diş hekimliği

dişi

dişi bakır

dişi demir

dişi klişe

dişil

dişileşme

dişileşmek

dişileştirme

dişileştirmek

dişilik,-ği

dişilleştirme

dişilleştirmek

dişillik,-ği

dişindirik,-ği

dişi organ

diş kirası

dişlek,-ği

dişleme

dişlemek

dişlenme

dişlenmek

dişletme

dişletmek

dişli

dişlik,-ği

dişli tırnaklı

diş macunu

diş otu

diş otugiller

diş özü

dişsiz

dişsizlik,-ği

diş tababeti

diş tabibi

diş tacı

diş taşı

diş ünsüzü

ditiramp,-bı

ditme

ditmek

dival

divan

divançe

divane

divaneleşme

divaneleşmek

divanelik,-ği

divanhane

divanıâli

divanıharp,-bi

Divanıhümayun

Divanımuhasebat

divanî

divanî kırması

divan kalemi

divan sazı

divik,-ği

divit

divitin

divlek,-ği

Divriği (ilçe)

diyabaz

diyabet

Diyadin (ilçe)

diyafram

diyagonal,-li

diyagram

diyaklâz

diyakoz

diyakroni

diyakronik,-ği

diyalâj

diyalekt

diyalektik,-ği

diyalektik materyalizm

diyalektolog,-ğu

diyalektoloji

diyalel

diyaliz

diyalog,-ğu

diyanet

diyanet işleri

diyapazon

diyapozitif

diyar

Diyarbakır

diyastaz

diyastol,-lü

diyatome

diye

diyecek,-ği

diyerek

diyet

diyetetik,-ği

diyetisyen

diyet peyniri

diyez

diyoptri

diyorit

diz

diz ağırşağı

dizanteri

dizanterili

dizayn

diz bağı

diz boyu

dizdar

dizdirme

dizdirmek

diz dize

dize

dizel

dizeleştirme

dizeleştirmek

dizem

dizemli

dizge

dizgeli

dizgesel

dizgesiz

dizgi

dizgici

dizgicilik,-ği

dizgin

dizginleme

dizginlemek

dizginlenme

dizginlenmek

dizginsiz

dizgi yeri

dizi

dizici

dizi film

dizileme

dizilemek

dizili

diziliş

dizilme

dizilmek

dizim

dizin

diziş

diz kapağı

diz kapağı kemiği

dizleme

dizlemek

dizlik,-ği

dizme

dizmek

dizmen

dizüstü

dizyem

do

do anahtarı

dobra dobra

doçent

doçentlik,-ği

Dodurga (ilçe)

dogma

dogmacı

dogmacılık,-ğı

dogmalaştırma

dogmalaştırmak

dogmatik,-ği

dogmatik felsefe

dogmatizm

doğa

doğa bilgisi

doğa bilimci

doğa bilimcilik,-ği

doğa bilimleri

doğacı

doğacılık,-ğı

doğaç,-cı

doğaçlama

doğaçtan

doğa dışı

doğal

doğal ayıklanma

doğalcı

doğalcılık,-ğı

doğal gaz

doğallaşma

doğallaşmak

doğallaştırma

doğallaştırmak

doğallık,-ğı

doğan

doğancı

Doğanhisar (ilçe)

Doğankent (ilçe)

Doğanşar (ilçe)

Doğanşehir (ilçe)

Doğanyol (ilçe)

Doğanyurt (ilçe)

doğa ötesi

doğaüstü

doğaüstücülük,-ğü

doğa yasası

doğdurma

doğdurmak

doğma

doğma büyüme

doğmaca

doğmak

doğram

doğrama

doğramacı

doğramacılık,-ğı

doğramak

doğranma

doğranmak

doğratma

doğratmak

doğrayış

doğru

 

doğru açı

doğru akım

doğruca

doğrucu

doğruculuk,-ğu

doğrudan doğruya

doğru dürüst

doğrulama

doğrulamak

doğrulanma

doğrulanmak

doğrulma

doğrulmak

doğrultma

doğrultmaç,-cı

doğrultmak

doğrultman

doğrultu

doğrulu

doğruluk,-ğu

doğrulum

doğrusal

doğrusu

doğru yol

doğu

Doğubayazıt (ilçe)

doğu bilimci

doğu bilimi

doğu bloku

doğu kayını

doğulu

doğululuk,-ğu

doğum

doğum evi

doğum günü

doğumhane

doğum ilmühaberi

doğum kontrolü

doğumlu

doğum odası

doğum oranı

doğumsal

doğum sancısı

doğum tarihi

doğum yapmak

doğum yeri

doğu noktası

doğuranlar

doğurgan

doğurganlaşma

doğurganlaşmak

doğurganlaştırma

doğurganlaştırmak

doğurganlık,-ğı

doğurma

doğurmak

doğurtma

doğurtmak

doğuş

doğuştan

doğuştancılık,-ğı

dok

doksan

doksanar

doksanıncı

doksanlık,-ğı

doktor

doktora

doktoralı

doktorasız

doktorluk,-ğu

doktrin

doktrinci

doku

doku bilimci

doku bilimi

doku bozukluğu

dokum

dokuma

dokumacı

dokumacılık,-ğı

dokumahane

dokumak

dokuma tezgâhı

dokunaç,-cı

dokunaklı

dokunaklılık,-ğı

dokunca

dokuncalı

dokuncasız

dokundurma

dokundurmak

dokunma

dokunmabana (kanser)

dokunma duyusu

dokunmak

dokunsal

dokunulma

dokunulmak

dokunulmaz

dokunulmazlık,-ğı

dokunum

dokunuş

dokurcun

dokutma

dokutmak

dokuyucu

dokuyuş

dokuz

dokuzar

dokuz babalı

dokuz canlı

dokuzgen

dokuzlu

dokuz on

dokuztaş (oyun)

dokuzuncu

doküman

dokümantasyon

dokümanter

dolak,-ğı

dolam

dolama

dolamak

dolama otu

dolama otugiller

dolambaç,-cı

dolambaçlı

dolambaçsız

dolamık,-ğı

dolandırıcı

dolandırıcılık,-ğı

dolandırılış

dolandırılma

dolandırılmak

dolandırış

dolandırma

dolandırmak

dolanım

dolanış

dolanlı

dolanlı iflâs

dolanma

dolanmak

dolan taşı

dolap,-bı

dolapçı

dolar

dolaşık,-ğı

dolaşıklık,-ğı

dolaşıksız

dolaşılma

dolaşılmak

dolaşım

dolaşma

dolaşmak

dolaştırılma

dolaştırılmak

dolaştırma

dolaştırmak

dolay

dolayı

dolayısıyla

dolay kutupsal

dolaylama

dolaylı

dolaylı özne

dolaylı tümleç,-ci

dolaylı vergi

dolaysız

dolaysız vergi

doldurma

doldurmak

doldurtma

doldurtmak

doldurulma

doldurulmak

dolduruş

dolgu

dolgulu

dolgun

dolgunca

dolgunlaşma

dolgunlaşmak

dolgunluk,-ğu

dolgu yapmak

dolikosefal,-li

dolma

dolma biber

dolmak

dolma kalem

dolmalık,-ğı

dolmen

dolmuş

dolmuşçu

dolmuşçuluk,-ğu

dolmuş durağı

dolmuş uçak,-ğı

dolomit

dolu

doludizgin

dolukma

dolukmak

doluluk,-ğu

dolum

dolunay

doluş

doluşma

doluşmak

domalan

domalış

domalma

domalmak

domaltma

domaltmak

Domaniç (ilçe)

domates

domates çorbası

domates salçası

dombay

domdom kurşunu

dominant

domino

dominyon

domur

domur domur

domuz

domuz arabası

domuzayağı (çubuk)

domuz ayrık otu

domuz balığı

domuz damı

domuzgiller

domuz eti

domuzlan

domuzlanma

domuzlanmak

domuzlaşma

domuzlaşmak

domuzluk,-ğu

domuzluk etmek

domuztırnağı (kanca)

don

donakalma

donakalmak

donam

donama

donamak

donanım

donanma

donanmak

donatı

donatılma

donatılmak

donatım

donatımcı

donatış

donatma

donatmak

donattırma

donattırmak

donduraç,-cı

dondurma

dondurmacı

dondurmacılık,-ğı

dondurmak

dondurucu

dondurulma

dondurulmak

dondurulmuş

done

don gömlek

donkişotluk,-ğu

 

donma

donma derecesi

donmak

donma noktası

donmuş sebze

donra

donsuz

donuk,-ğu

donuklaşma

donuklaşmak

donuklaştırma

donuklaştırmak

donukluk,-ğu

don yağı

dopdolu

doping

doping yapmak

doru

doruk,-ğu

doruk çizgisi

doruklama

doruklamak

doruk toplantısı

dorum

dosdoğru

dost

dostane

dostça

dost düşman

dost edinmek

dost kazığı

dostlaşma

dostlaşmak

dostluk,-ğu

dostluk etmek

dost olmak

dostsuz

dosya

dosyalama

dosyalamak

dosyalanma

dosyalanmak

doyasıya

doygu

doygun

doygunluk,-ğu

doyma

doymak

doymaz

doymazlık,-ğı

doymuş

doyulma

doyulmak

doyum

doyum evi

doyumluk,-ğu

doyumsuz

doyunma

doyunmak

doyuran

doyuran buhar

doyurma

doyurmak

doyurucu

doyurulma

doyurulmak

doyuruş

doyuş

doyuşma

doyuşmak

doz

dozaj

dozer

döke saça

dökme

dökmeci

dökmecilik,-ği

dökme demir

dökmek

döktürme

döktürmek

dökük,-ğü

döküklük,-ğü

dökülme

dökülmek

dökülüş

döküm

dökümcü

dökümcülük,-ğü

döküm evi

dökümhane

dökümlü

dökünme

dökünmek

döküntü

döküntülü

döl

döl ayı

döl döş

dölek,-ği

döl eşi

dölleme

döllemek

dölleniş

döllenme

döllenmek

döllenmesiz

döllenmesiz üreme

dölüt

döl yatağı

döl yolu

dömifinal,-li

dömivole

dönbaba (bitki)

döndürme

döndürmek

döndürülme

döndürülmek

döndürüş

döneç,-ci

dönek,-ği

dönekçe

döneklik,-ği

dönel

döneleme

dönelemek

dönelme

dönelmek

dönem

dönemeç,-ci

dönence

dönencel

dönencel ay

denenceli

dönencel yıl

dönenme

dönenmek

döner

döner ayna

dönerci

dönercilik,-ği

döner kapı

döner kebap,-bı

döner kule

döner sahne

döner sermaye

döngel

döngel orucu

döngü

dönme

dönme dolap,-bı

dönme ekseni

dönmek

dönük,-ğü

dönülme

dönülmek

dönüm

dönüm noktası

dönümlük,-ğü

dönüş

dönüşlü

dönüşlü çatı

dönüşlü fiil

dönüşlülük,-ğü

dönüşlü zamir

dönüşme

dönüşmek

dönüşsüz

dönüştürme

dönüştürmek

dönüştürücü

dönüştürülme

dönüştürülmek

dönüştürüm

dönüşüm

dönüşümcü

dönüşümcülük,-ğü

dönüşümlü

döpiyes

dörder

dördül

dördün

dördüncü

dördüncü çağ

dördüz

dördüzleme

dördüz yumrucuklar

dört,-dü

dört ayak,-ğı

dört ayaklılar

dört beş

dört bucak,-ğı

dörtcihar

Dörtdivan (ilçe)

dört dörtlük,-ğü

dörtgen

dört göz

dört işlem

dört kaşlı

dörtkenar

dört köşe

dörtleme

dörtlemek

dörtlü

dörtlük,-ğü

Dörtyol (ilçe)

dörtnal

dörtnala

dörttek (tekne)

dört yol

dört yol ağzı

dört yüzlü

döş

döşek,-ği

döşekli

döşeli

döşem

döşemci

döşemcilik,-ği

döşeme

döşemeci

döşemecilik,-ği

döşemek

döşemeli

döşemelik,-ği

döşemesiz

döşeniş

döşenme

döşenmek

döşetilme

döşetilmek

döşetme

döşetmek

döşeyici

döşeyiş

döşgömü (pastırma)

döteryum

dövdürme

dövdürmek

dövdürtme

dövdürtmek

dövdürtülme

dövdürtülmek

dövdürülme

dövdürülmek

döveç,-ci

döviz

dövizzede

dövme

dövmeci

dövmecilik,-ği

dövmek

dövme yapmak

dövülgen

dövülgenlik,-ği

dövülme

dövülmek

dövülüş

dövünme

dövünmek

dövünüş

dövüş

dövüşçü

dövüşken

dövüşkenlik,-ği

dövüşme

dövüşmek

dövüştürme

dövüştürmek

dragon

drahmi

drahoma

draje

dram

drama

dramatik,-ği

dramatize etmek

dramaturg

dren

drenaj

dretnot

drezin

dripling

dripling yapmak

drosera

droseragiller

dua

duacı

dua etmek

duahan

duayen

duba

dubar

dubara

dubaracı

dubaracılık,-ğı

dublâj

dublâjcı

dublâjcılık,-ğı

duble

duble etmek

dubleks

dubleks daire

dublör

dublörlük,-ğü

duçar

dudak,-ğı

dudak benzeşmesi

dudak boyası

dudak çukuru

dudak eşlemesi

dudaksıl

dudaksıllaşma

dudak tiryakisi

dudak ünlüsü

dudak ünsüzü

dudak yarığı

dudu

dudu dilli

duetto

duhul,-lü

duhuliye

duhuliye kartı

duka

dukalık,-ğı

dul

dulaptal otu

dulaptal otugiller

dulavrat otu

dulda

duldalama

duldalamak

duldalanma

duldalanmak

duldalı

duldasız

dulluk,-ğu

duluk,-ğu

Duma

dumağı

duman

dumanlama

dumanlamak

dumanlanma

dumanlanmak

dumanlı

duman rengi

dumansız

dumdum

Dumlupınar (ilçe)

dumur

dun

duo

dupduru

duraç,-cı

durağan

Durağan (ilçe)

durağanlaşma

durağanlaşmak

durağanlık,-ğı

durak,-ğı

durakı

duraklama

duraklamak

duraklatma

duraklatmak

duraklayış

duraklı

duraklı dalga

duraksama

duraksamak

duraksamalı

duraksamasız

duraksayış

dural

duralama

duralamak

duralayış

durallık,-ğı

durdurma

durdurmak

durdurtma

durdurtmak

durdurulma

durdurulmak

durduruş

durendiş

durgu

durgun

durgunlaşma

durgunlaşmak

durgunlaştırma

durgunlaştırmak

durgunluk,-ğu

durgun şişkinlik,-ği

durma

durmadan

durmak

Dursunbey (ilçe)

duru

durucu

duruk,-ğu

durukluk,-ğu

duruksun

durulama

durulamak

durulanma

durulanmak

durulaşma

durulaşmak

durulma

durulmak

durultma

durultmak

duruluk,-ğu

durum

durum eki

durum ortacı

durum ulacı

duruş

duruşma

duş

duşak,-ğı

duşaklama

duşaklamak

Duşanbe

duş yapmak

dut

dutçuluk,-ğu

dutgiller

dut kurusu

dutluk,-ğu

dut pekmezi

duvak,-ğı

duvakçı

duvak düşkünü

duvaklama

duvaklamak

duvaklanma

duvaklanmak

duvaklı

duvaksız

duvar

duvar ayağı

duvarcı

duvarcılık,-ğı

duvar dayağı

duvar dişi

duvar gazetesi

duvar halısı

duvar kâğıdı

duvar pası

duvar resmi

duvar saati

duvar sarmaşığı

duvar sedefi

duvar takvimi

duvar yapmak

duy

duyar

duyarga

duyargalılar

duyar kat

duyarlı

duyarlık,-ğı

duyarlıklı

duyarlılık,-ğı

duyarsız

duyarsızlaşma

duyarsızlaşmak

duyarsızlaştırma

duyarsızlaştırmak

duyarsızlık,-ğı

duygu

duygudaş

duygudaşlık,-ğı

duygulandırma

duygulandırmak

duygulanım

duygulanış

duygulanma

duygulanmak

duygulu

duygululuk,-ğu

duygun

duygunluk,-ğu

duygusal

duygusal düşünme

duygusallık,-ğı

duygusuz

duygusuzluk,-ğu

duyma

duymak

duy priz

duysal

duyu

duyulma

duyulmak

duyulmamış

duyulur

duyum

duyumculuk,-ğu

duyum eşiği

duyum ikiliği

duyumlu

duyumölçer

duyumsal

duyumsama

duyumsamak

duyumsamazlık,-ğı

duyumsatma

duyumsatmak

duyumsuz

duyumsuzluk,-ğu

duyum yitimi

duyurma

duyurmak

duyuru

duyurucu

duyurulma

duyurulmak

duyuru tahtası

duyusal

duyuş

duyuüstü

düalist

düalizm

Dübbüasgar (Küçükayı)

Dübbüekber (Büyükayı)

dübel

dübeş

düden

düdük,-ğü

düdükçü

düdükleme

düdüklemek

düdüklü

düdüklü tencere

düdük makarnası

düello

düellocu

düet

dügâh

düğme

düğmeci

düğmecilik,-ği

düğmek

düğmeleme

düğmelemek

düğmelenme

düğmelenmek

düğmeli

düğü

düğüm

düğümleme

düğümlemek

düğümlenme

düğümlenmek

düğümlü

düğüm noktası

düğümsüz

düğün

düğün alayı

düğüncü

düğüncübaşı

düğün çiçeği

düğün çiçeğigiller

düğün çorbası

düğün dernek,-ği

düğün evi

düğün salonu

düğünsüz

düğürcük,-ğü

dük

dükkân

dükkâncı

düklük,-ğü

düldül

Düldül (Hz.Ali'nin atı)

dülger

dülger balığı

dülgerlik,-ği

dümbelek,-ği

dümbelekçi

dümdar

dümdüz

dümen

dümen bedeni

dümen boğazı

dümenci

dümencilik,-ği

dümen evi

dümeni eğri

dümen neferi

dümen suyu

dümensiz

dümtek

dün

dünden

dünit

dünkü

dünür

dünürcü

dünürleşme

dünürleşmek

dünürlük,-ğü

dünya

Dünya

dünya âlem

dünyada

dünya evi

dünya görüşü

dünya güzeli

dünya kelâmı

dünyalık,-ğı

dünya malı

dünya nimeti

dünya penceresi

dünyevî

düpedüz

dürbün

dürbünlü

dürme

dürmece

dürmek

dürtme

dürtmek

dürtü

dürtükleme

dürtüklemek

dürtülme

dürtülmek

dürtüş

dürtüşleme

dürtüşlemek

dürtüşme

dürtüşmek

dürtüştürme

dürtüştürmek

dürü

dürülme

dürülmek

dürülü

dürülüş

dürüm

dürümleme

dürümlemek

dürüst

dürüstlük,-ğü

dürüst oyun

dürüşt

Dürzî

dürzü

düse

düstur

düş

düş azması

düşçü

düşçülük,-ğü

düşe kalka

düşes

düşeslik,-ği

düşeş

düşey

düşeyazma

düşeyazmak

düşey çember

düşey düzlem

düşeylik,-ği

düşkü

düşkün

düşkünler evi

düşkünler yurdu

düşkünleşme

düşkünleşmek

düşkünlük,-ğü

düşkün olmak

düşleme

düşlemek

düşman

düşman ağzı

düşmanca

düşmanlaşma

düşmanlaşmak

düşmanlık,-ğı

düşmanlık etmek

düşman olmak

düşme

düşmek

düşsel

düşsüz

düşük,-ğü

düşüklük,-ğü

düşük yapmak

düşün

düşünce

düşünce alış verişi

düşüncel

düşünceli

düşüncelilik,-ği

düşüncellik,-ği

düşünce özgürlüğü

düşüncesiz

düşüncesizlik,-ği

düşüncesizlik etmek

düşündaş

düşündürme

düşündürmek

düşündürtme

düşündürtmek

düşündürücü

düşünme

düşünmek

düşünme yasaları

düşünsel

düşüntü

düşüntülü

düşünüm

düşünülme

düşünülmek

düşünür

düşünürlük,-ğü

düşünüş

düşürme

düşürmek

düşürtme

düşürtmek

düşürülme

düşürülmek

düşürüm

düşüş

düşüt

düttürü

düve

düvel

düven

düvenci

düven dişi

düver

düvesime

düvesimek

düyek

düyun

düz

düzayak,-ğı

düz baskı

düzce

Düzce (ilçe)

düzeç,-ci

düzeçleme

düzelme

düzelmek

düzelti

düzeltici

düzeltici jimnastik,-ği

düzelticilik,-ği

düzeltilme

düzeltilmek

düzeltim

düzeltme

düzeltme işareti

düzeltmek

düzeltmen

düzem

düzeme

düzemek

düzen

düzen açıklaması

düzen bağı

düzenbaz

düzenbazlık,-ğı

düzence

düzenci

düzencilik,-ği

düzenek,-ği

düzenleme

düzenlemeci

düzenlemek

düzenlenme

düzenlenmek

düzenleşik,-ği

düzenleşim

düzenleyici

düzenli

düzenlik,-ği

düzenlilik,-ği

düzensiz

düzensizlik,-ği

düzen teker

düzey

düzeyli

düzeysiz

düzgü

düzgülü

düzgün

düzgüncü

düzgünlü

düzgünlük,-ğü

düzgüsel

düzgüsüz

Düziçi'ni (ilçe)

düziko

düzine

düz kanatlılar

Düzköy (ilçe)

düzlem

düzleme

düzlemek

düzlem geometri

düzlem küre

düzlemsel

düzlenme

düzlenmek

düzleşme

düzleşmek

düzletme

düzletmek

düzlük,-ğü

düzme

düzmece

düzmeci

düzmecilik,-ği

düzmek

düz rakı

düztaban

düztabanlık,-ğı

düz tümleç,-ci

düzülme

düzülmek

düz ünlü

düz yazı

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=