Sitemize Hoşgeldiniz Sitemiz Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kurulmuştur..!
   
     
      
 L-M-N-

İMLA KLAVUZU

A

B

C-Ç

D

E-F

G

H

I-İ

K

L-M-N

O-Ö

P-R

S-Ş

T-U

V-Y-Z

matbaa
matbaacı
matbaacılık,-ğı
matbah
matbu,-u
matbua
matbuat
matem
matematik,-ği
matematikçi
matematiksel
matem ayı
matem havası
matemli
materyal,-li
materyalist
materyalizm
mat etmek
matine
matiz
matizlik,-ği
matiz olmak
matkap,-bı
matla,-ı
matlaşma
matlaşmak
matlaştırma
matlaştırmak
matlık,-ğı
matlup,-bu
matmazel
mat olmak
matrah
matrak,-ğı
matrakçı
matriarkal,-li
matriks
matris
matris kâğıdı
matruş
matruşluk,-ğu
matrut,-du
matuf
matuh
maun
maval
mavera
mavi
mavi boncuk,-ğu
mavihastalık,-ğı
mavikantaron (bitki)
maviküf (hastalık)
mavileşme
mavileşmek
mavili
mavilik,-ği
mavimsi
mavimtırak,-ğı
maviş
mavna
mavnacı
mavruka
mavzer
maya
maya ağacı
mayabozan
mayalama
mayalamak
mayalandırma
mayalandırmak
mayalanma
mayalanmak
mayalı
mayalık,-ğı
mayası bozuk,-ğu
mayasıl
mayasıl otu
mayasız
maydanoz
maydanozgiller
mayhoş
mayhoşluk,-ğu
mayın
mayıncı
mayın gemisi
mayınlama
mayınlamak
mayınlanma
mayınlanmak
mayınlı
mayınsız
mayın tarlası
mayıs
mayıs böceği
mayıs böcekleri
mayıslı
mayışma
mayışmak
mayi,-i
mayistra
maymun
maymun balığı
maymuncuk,-ğu
maymun iştahlı
maymunlar
maymunlaşma
maymunlaşmak
maymunlaştırma
maymunlaştırmak
maymunluk,-ğu
maymunsu
mayna
mayna etmek
mayo
mayocu
mayoculuk,-ğu
mayonez
mayonezli
mayşor
maytap,-bı
mazak,-ğı
mazarrat
mazbata
mazbata muharriri
mazbut
mazeret
mazeret kâğıdı
mazeretli
mazeretsiz
mazgal
mazgallı
Mazgirt (ilçe)
mazhar
mazhariyet
mazhar olmak
mazı
Mazıdağı'nı (ilçe)
mazılık,-ğı
mazı meşesi
mazi
mazlum
mazlumluk,-ğu
mazmun
maznun
mazoşist
mazoşizm
mazot
mazotlama
mazotlamak
mazruf
mazur
mazurka
mazuryum
me
meal,-li
mealen
mebde,-i
mebiz
meblâğ
mebni
mebus
mebusluk,-ğu
mebzul,-lü
mebzuliyet

mecal,-li
mecalsiz
mecalsizlik,-ği
mecaz
mecazen
mecazî
mecazlı
mecbur
mecburen
mecbur etmek
mecburî
mecburî hizmet
mecburiyet
mecbur olmak
meccanen
meccanî
mecelle
mecidit
mecidiye
Mecitözü'nü (ilçe)
meclis
meclisara
meclis araştırması
meclûp,-bu
mecmu,-u
mecmua
mecmuacı
mecmuacılık,-ğı
mecnun
et,-di
e
mecnunca
mecnun olmak
mecra
mecruh
Mecus
Mecusî
Mecusîlik,-ği
meczup,-bu
meç
meçhul,-lü
meçhulât
medar
medarıiftihar
medar olmak
meddah
meddahlık,-ğı
meddücezir,-zri
medenî
Medenî Kanun
medenîleşme
medenîleşmek
medenîleştirme
medenîleştirmek
medenîlik,-ği
medenî nikâh
medeniyeci
medeniyet
medeniyetçilik,-ği
medeniyetsiz
medeniyetsizlik,-ği
medet,-di
medih,-thi
Medine kurdu
meditasyon
mediyastin
medlûl,-lü
medrese
medreseli
medüz
medya
medya camiası
medyacı
medya maydanozu
medya starı
medyatik,-ği
medyum
medyumluk,-ğu
medyun
medyun olmak
mefahir
mefharet
mefhum
mefhumcu
mefhumculuk,-ğu
mefkûre
mefkûreci
mefkûrecilik,-ği
meflûç,-cu
mefret
mefruş
mefruşat
mefruşatçı
mefruşatçılık,-ğı
mefsuh
meftun
meftun etmek
meftuniyet
meftunluk,-ğu
meftun olmak
mef'ul,-lü
mega
megafon
megahertz
megaloman
megalomani
megapol,-lü
mega store
megaton
megatonluk,-ğu
megavat
megavatlık,-ğı
meğer
meğerki
meğerse
mehabet
mehabetli
mehaz
mehdî
mehel
mehil
mehil müddeti
mehle
Mehmetçik,-ği
mehtap,-bı
mehtaplı
mehter
mehteran
mehterbaşı
mehterhane
mehter musikisi
mehter müziği
mehter takımı
mehter yürüyüşü
meitneryum
mekân
mekân akustiği
mekâncı
mekân grupları
mekanik,-ği
mekanikçi
mekanikçilik,-ği
mekanikleştiricilik,
-ği
mekanizasyon
mekanize
mekanize birliği
mekanizm
mekanizma
mekân zarfı
mekik,-ği
mekik diplomasisi
mekik oyası
mekkâre
mekkâreci
meknuz
mekruh
meksefe
Meksika
Meksikalı
mektep,-bi
mektep çocuğu
mektep kaçağı
mektepli

mektup,-bu
mektupçu
mektupçuluk,-ğu
mektuplaşma
mektuplaşmak
mektup üstü
melâike
melâl,-li
melâmet
Melâmî
Melâmîlik,-ği
mel'anet
melânit
melânkoli
melânkolik,-ği
melânurya
melâs
melce,-i
melek,-ği
meleke
melek otu
melekût
meleme
melemek
melengiç,-ci
meles
meleş
meleşme
meleşmek
melez
melezleme
melezlemek
melezleşme
melezleşmek
melezleştirme
melezleştirmek
melezlik,-ği
melfuf
melfufen
melhuz
melik
melike
Melikgazi (ilçe)
melinit
melisa
mel mel
melodi
melodik,-ği
melodram
melon
meltem
mel'un
mel'unca
melül
melül mahzun
melül melül
memalik,-ği
memat
memba,-ı
memba suyu
meme
meme başı
meme bezi
memecik,-ği
memeli
memeliler
mememsi
meme süngeri
memişhane
memleha
memleket
memleketçi
memleketçilik,-ği
memleket havası
memleketler arası
memleketli
memlûk,-kü
memnu,-u
memnuiyet
memnu meyve
memnu mıntıka
memnun
memnunca
memnun etmek
memnuniyet
memnuniyetle
memnuniyetsiz
memnuniyetsizlik,
-ği
memnunluk,-ğu
memnun memnun
memnun olmak
memorandum
memul,-lü
memul olmak
memur
memure
memur etmek
memurin
memuriyet
memurluk,-ğu
men,-n'i
menafi,-i
menafiiumumiye
menajer
menajerlik,-ği
menakıp,-bı
menakıpname
mendebur
mendeburluk,-ğu
mendelevyum
menderes
Menderes (ilçe)
mendil
mendilli
mendilsiz
mendirek,-ği
menedilme
menedilmek
menekşe
menekşegiller
menekşe gözlü
menekşe gülü
menekşe rengi
menemen
Menemen (ilçe)
menenjit
menent,-di
menetme
menetmek
meneviş
menevişlenme
menevişlenmek
menevişli
menfa
menfaat,-ti
menfaatçi
menfaat düşkünü
menfaatperest
menfaatperestlik,
-ği
menfaatperver
menfaattar
menfez
menfi
menfilik,-ği
menfur
Mengen (ilçe)
mengene
menhiyat
menhus
meni
menisk
menkıbe
menkul,-lü
menkul kıymetler
menolunma
menolunmak
menopoz
mensubiyet
mensucat
mensup,-bu
mensup olmak
mensur

mensur şiir
menşe,-i
menşeli
menşe
şahadetnamesi
Menşevik
Menşeviklik,-ği
menşur
menteşe
mentol,-lü
mentollü
menus
menüsküs
menzil
menzilci
menzile
mepsuten
mera,-sı
mera bitkileri
merak
merak etmek
meraklandırma
meraklandırmak
meraklanış
meraklanma
meraklanmak
meraklı
merak olmak
meraksız
meraksızlık,-ğı
meral,-li
meram
Meram (ilçe)
meram etmek
merasim
merasimli
merasim salonu
merasimsiz
merbut
merbutiyet
merbut olmak
mercan
mercan adası
mercan ağacı
mercan balığı
mercancı
mercaniğnesi
(işleme)
mercan kaya
mercanköşk (bitki)
mercanlar
mercanlı
mercan otu
mercan resifi
mercan teknesi
mercan terliği
mercan tespih
mercan yeşili
mercan yılanı
mercek,-ği
mercekli
merci,-i
mercimek,-ği
mercimek çorbası
mercimek kemiği
mercimek köftesi
mercimekli köfte
merdane
merdaneleme
merdanelemek
merdiven
merdiven altı
merdiven boşluğu
merdivenci
merdiven evi
merdiven korkuluğu
merdivenkovası
(mimarlık)
merdivenli
merdiven sahanlığı
merdivensi
merdivensiz
merdümgiriz
merek,-ği
meres
meret,-di
mergup,-bu
merhaba
merhabalaşma
merhabalaşmak
merhale
merhamet
merhameten
merhamet etmek
merhametli
merhametsiz
merhametsizce
merhametsizlik,-ği
merhem
merhemleme
merhemlemek
merhem olmak
merhum
merhume
merhum olmak
mer'i
Meriç (ilçe)
meridyen
meridyen aralığı
meridyen çemberi
meridyen dairesi
meridyen düzlemi
Merih
merinos
merinos koyunu
meristem
mer'iyet
merkantilist
merkantilizm
merkat,-ti
merkep,-bi
merkepçi
merkez
merkez açı
merkezce
merkezci
merkezcil
merkezcilik,-ği
merkezî
merkezî ısıtma
merkezî idare
merkezîleşme
merkezîleşmek
merkezîleştirme
merkezîleştirmek
merkezî ülke
merkeziyet
merkeziyetçi
merkeziyetçilik,-ği
merkezî yıkama
merkezî yönetim
merkezkaç
merkezkaç kuvvet
merkezkaçlama
merkezleme
merkezlemek
merkezlenme
merkezlenmek
merkezleşme
merkezleşmek
merkezleştirme
merkezleştirmek
merkum
merkûp,-bu
Merkür
merlânos
mermer
mermerci
mermercilik,-ği
mermer kireci
mermerleşme
mermerleşmek
mermerli

mermerlik,-ği
mermerşahi
mermi
merserize
mersi
mersin
Mersin
mersin ağacı
mersin balığı
mersin balığıgiller
mersin balıkları
mersingiller
mersin morinası
mersiye
mersiyehan
mert,-di
mertçe
mertebe
mertek,-ği
mertlik,-ği
Meryem ana
meryemana asması
meryemana dikeni
meryemanaeldiveni
(bitki)
meryemana kuşağı
meryem pelesengi
merzengûş
Merzifon (ilçe)
mesabe
mesafe
mesafeli
mesafelik,-ği
mesaha
mesai
mesai saati
mesai yapmak
mesaj
mesamat
mesame
mesane
mescit,-di
mesel
meselâ
mesele
mesel olmak
mesen
meserret
meserretle
meses
mesh
mesh etmek
Mesih
mesire
mesirelik,-ği
mesken
meskenet
Mesket Türkleri
meskûkât
meskûn
meskûn mahal,-lli
meskût
meslek,-ği
meslekî
meslek içi eğitim
mesleksel
mesleksiz
mesleksizlik,-ği
meslektaş
meslektaşlık,-ğı
mesmu,-u
mesnet,-di
mesnetli
mesnetsiz
mesnevî
mesrur
mest
mestane
mestçi
mestçilik,-ği
mest etmek
mest olmak
mestur
mesture
mes'udane
Mesudiye (ilçe)
mes'ul,-lü
mes'uliyet
mes'uliyetli
mes'uliyetsiz
mes'uliyetsizlik,-ği
mes'ul olmak
mes'ut,-du
mes'ut etmek
mes'ut olmak
meşakkat,-ti
meşakkatli
meşakkatsiz
meş'ale
meş'aleci
meşatlık,-ğı
meşbu,-u
meşe
meşecik,-ği
meşe kömürü
meşelik,-ği
meşe odunu
meşe palamudu
meşgale
meşgul,-lü
meşgul etmek
meşguliyet
meşgul olmak
meşher
meşhet,-di
meşhur
meşhurluk,-ğu
meşhur olmak
meşhut,-du
meşhut cürümler
mahkemesi
meşhut suç
meşihat
meşime
meşin
meşin suratlı
meşin yuvarlak,-ğı
meşk
meşk etmek
meşkûk
meşkûr
meşrep,-bi
meşru,-u
meşrubat
meşrubatçı
meşruhat
meşruiyet
meşrulaşma
meşrulaşmak
meşrulaştırma
meşrulaştırmak
meşru müdafaa
meşrut
meşruta
meşruten
meşruten tahliye
meşrutî
meşrutiyet
meşrutiyetçi
meş'um
meşveret
meşveret etmek
met
met,-ddi
meta,-ı
metabolizma
metafor
metafizik,-ği
metafizikçi
metafizikçilik,-ği
metafor
metal,-li
metal bilimi
metalik,-ği
metalografi
metaloit,-di
metalsi
metalürji
metalürjik,-ği
metal yatak,-ğı

metal yorulması
metamorfik,-ği
metamorfizm
metamorfoz
metan
metanet
metanetli
metanetsiz
metanetsizlik,-ği
metapsişik,-ği
metastaz
metatez
metazori
metbu,-u
metelik,-ği
meteliksiz
meteliksizlik,-ği
meteoroloji istasyonu
meteorolojik,-ği
meteor taşı
metfen
metfun
methal,-li
methaldar
methetme
methetmek
methiye
methüsena
metil
metilen
metilik,-ği
metin (sağlam,
dayanıklı)
metin,-tni (yazı)
metis
metodik,-ği
metodoloji
metodolojik,-ği
metot,-du
metotlu
metotsuz
metotsuzluk,-ğu
metraj
metrajlı
metrdotel
metrdotellik,-ği
metre
metre kare
metre küp
metrelik,-ği
metres
metre sistemi
metreslik,-ği
metrik,-ği
metrik sistem
metris
metro
metroloji
metronom
metropol,-lü
metropolit
metropoliten
metruk,-kü
metrukât
metruke
metrukiyet
mevali
mevcudat
mevcudiyet
mevcut,-du
mevcut durum
mevcut olmak
mevdu,-u
mevduat
mevduat defteri
mevhibe
mevhibeiilâhiye
mevhum
mevize
mevki,-i
mevkuf
mevkufen
mevkufiyet
mevkut
mevkute
mevlâ (sahip)
Mevlâ (Tanrı)
Mevlevî
Mevlevîhane
Mevlevîlik,-ği
Mevlevî pilâvı
mevlit,-di
mevlit alayı
mevlithan
Mevlit Kandili
mevlit şekeri
mevlût,-du
mevrut,-du
mevsim
mevsimli
mevsimlik,-ği
mevsimli mevsimsiz
mevsimsiz
mevsuf
mevsuk
mevt
mevta
mevut
mevzi,-i
mevziî
mevzilenme
mevzilenmek
mevzu,-u
mevzuat
mevzulu
mevzun
mevzusuz
mevzuubahis,-hsi
mevzuubahsetme
mevzuubahsetmek
mey
meyan
meyan balı
meyancı
meyancılık,-ğı
meyane
meyan kökü
meydan
meydancı
meydancık,-ğı
meydancılık,-ğı
meydan dayağı
meydanî
meydan korkusu
meydanlık,-ğı
meydan
muharebesi
meydan saati
meydan savaşı
meydan sazı
meyhane
meyhaneci
meyhanecilik,-ği
meyhaneci otu
meyhane pilâvı
meyil,-yli
meyilli
meyilsiz
meyletme
meyletmek
meymenet
meymenetli
meymenetsiz
meymenetsizlik,-ği
meyus
meyus etmek
meyusiyet
meyus olmak
meyve
meyve ağacı
meyve bahçesi
meyveci
meyvecilik,-ği
meyvedar
meyve dışı
meyve ezmesi
meyvehoş
meyve içi
meyve kabuğu
meyvelenme
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=